Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 296 | 49-63

Article title

Moodle platform as a knowledge management system: results of a questionnaire research

Authors

Content

Title variants

PL
Platforma Moodle jako system zarządzania wiedzą: wyniki badania ankietowego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Knowledge management is said to be one of the most significant tasks of any organization nowadays. The paper sets two research objectives to be performed: consideration of teachers as a kind of knowledge workers and analysis of knowledge management systems which support knowledge workers activity. For realization of the first objective literature analysis is performed and conclusions are drawn about the specific features of teachers as knowledge distributors. Realization of the second objective is presented by the results of a questionnaire, distributed among teachers of Polish universities, and directed at finding out whether an open-source platform Moodle, as a knowledge management system, meets the requirements of knowledge workers.
PL
Zarządzanie wiedzą jest uważane za jedno z najważniejszych zadań każdej organizacji w dzisiejszych czasach. Niniejszy artykuł przedstawia dwa cele badawcze: analizę nauczyciela jako pracownika wiedzy oraz analizę systemów zarządzania wiedzą, które wspierają działalność pracowników wiedzy. Do realizacji pierwszego z nich została wykonana analiza literatury oraz zostały sformowane wnioski na temat specyficznych cech nauczycieli jako dystrybutorów wiedzy. Realizacja drugiego jest prezentowana w wynikach ankiety skierowanej do nauczycieli polskich uczelni, której zamierzeniem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy platforma Moodle, jako system zarządzania wiedzą, spełnia wymagania pracowników wiedzy?

Year

Volume

296

Pages

49-63

Physical description

Contributors

author
 • The University of Economics in Katowice. Faculty of Informatics and Communication. Department of Informatics

References

 • A. Laha, A Theoretical Foundation for Building Knowledge-Work Support Systems, SETLabs, Hyderabad, 2008, http://arxiv.org/abs/0910.5386 (accessed: 28.05.2016).
 • W.W. Prince, Knowledge Workers, s.a., http://www.referenceforbusiness.com/management/Int-Loc/Knowledge-Workers.html (accessed: 20.05.2016).
 • R.B. de Carvalho, M.A.T. Ferreira, Using Information Technology to Support Knowledge Conversion Processes, “Information Research” 2011, Vol. 7(1). http://www.informationr.net/ir/7-1/paper118.html (accessed: 21.05.2016).
 • P.F. Drucker, Managing in a Time of Great Change, Truman Talley Books/Dutton, New York 1995.
 • W. Reinhardt, B. Schmidt, P. Sloep, H. Drachsler (2011), Knowledge Worker Roles and Actions – Results of Two Empirical Studies, “Knowledge Process Management” 2011, Vol. 18(3), pp. 150-174.
 • P. Pyöriä, The Concept of Knowledge Work Revisited, “Journal of Knowledge Management” 2005, Vol. 9, No. 3, pp. 116-127, http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13673270510602818 (accessed: 16.06.2016).
 • I. Figurska, Knowledge Workers Engagement in Work in Theory and Practice. “Human Resources Management & Ergonomic” 2015, Vol. 2(9), pp. 43-59,https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/files/2015/2015_2_04.pdf (accessed: 17.06.2016).
 • T.H. Davenport, Thinking for a Living. How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers, Harvard Business School Press, Boston, 2005, https://www.researchgate.net/publication/248078273_Thinking_for_A_Living_How_to_Get_Better_Performance_and_Results_from_Knowledge_Workers (accessed: 21.05.2016).
 • T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • M. Morawski, Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, “Przegląd Organizacji” 2003, Vol. 1, pp. 17-20.
 • D. Gurteen, The Gurteen Perspective: Taking Responsibility. “Inside Knowledge Magazine” 2006, Vol. 10(1), http://www.ikmagazine.com/display.asp?articleid=ae03f1ca-f94b-4bd5-9be9-0cb68079cb6f (accessed: 20.01.2011).
 • O. Serrat, Managing Knowledge Workers. Knowledge Solutions, Asian Development Bank, Mandaluyong 2008, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intl/146/ (accessed: 17.06.2016).
 • E. Skrzypek, Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw [in:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła. (eds.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, pp. 207-217, http://www.instytut.info/Vkonf/site/32.pdf (accessed: 17.06.2016).
 • D. Morello, F. Caldwell, What Are Knowledge Workers? What Makes Them Thick? Gartner Group Research, Note SPA-12-7780, 2001, Resource Id: 320035, http://www.marcusball.com/work/TechReference/What%20Are%20Knowledge%20Workers%20What%20Makes%20Them%20Tick.htm (accessed: 22.06.2016).
 • B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Publishing House of Economic Academy in Kraków, Kraków 2006, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/279 (accessed: 22.06.2016).
 • M.U. Porat, The Information Economy: Definition and Measurement. [in:] W. Cortada (ed.), Rise of the Knowledge Worker, Heinemann, Boston 1998, pp. 101-132, http://eric.ed.gov/?id=ED142205 (accessed: 23.05.2016).
 • M. Bernstein, Knowledge Work 2020. The Future of Knowledge Work and What It Might Mean to Each of You, CEO, Polo Alto Research Center, XEROX Summit 2010, http://download.microsoft.com/~/Mark%20Bernstein%20Xerox%20Summit (accessed: 23.03.2015).
 • Wikipedia, Moodle, https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle (accessed: 22.06.2016).
 • Questionnaire, Evaluation of Moodle Platform Operation, http://goo.gl/forms/pzuRoDcurPnIZvkR2 (accessed: 16.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c098b6a3-3870-44e0-af2d-59e62eef1abb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.