PL EN


2017 | 344 | 158-168
Article title

Zastosowanie drzew decyzyjnych w ocenie efektywności inwestycji portfelowych

Content
Title variants
EN
Use of decision trees to assess effectiveness of portfolio investments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje na rynku kapitałowym nieodłącznie wiążą się z podejmowaniem decyzji. Inwestorzy, którzy alokują środki na rynkach kapitałowych, stosują różnorodne metody wspierające efektywność podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania alternatywnej metody – drzew decyzyjnych – w ocenie efektywności inwestycji portfelowych oraz wartości dodanej płynącej z zastosowania omawianej metody. W artykule podjęto badanie, które pokazuje możliwe powiązanie klasycznej analizy portfelowej z szerszą analizą makroekonomiczną, akcentując wpływ otoczenia makroekonomicznego na wynik inwestycji portfelowej. Próbę badawczą w analizie empirycznej stanowi szereg dziennych logarytmicznych stóp zwrotu dla 15 spółek wchodzących w skład indeksu sektorowego WIG-deweloperzy notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
EN
Investments on the capital market inevitably result in making decisions. Investors who allocate their means on capital markets use different methods that are supposed to support effectiveness of their investment related decisions made. The article aims at presenting the use of an alternative method – decision trees – to assess effectiveness of portfolio investments and the value added that results from the use of the very method. The article presents the research that illustrates possible connection between a classical portfolio analysis with a wider macro-economic one. Some attention is paid to the influence of the macro-economic environment on the result of portfolio investment. The research sample in the empirical analysis involves a range of daily logarithmic rates of return of 15 companies of the WIG-developers’ sector index of the Warsaw Stock Exchange.
Year
Volume
344
Pages
158-168
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
References
 • Goodwin P., Wright G. (2015), Analiza decyzji, przeł. P. Matyja, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Grzenda W. (2012), Wstęp do statystyki bayesowskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2012), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kamiński B., Jakubczyk M., Szufel P. (2017), A Framework for Sensitivity Analysis of Decision Trees, “Central European Journal of Operations Research”, DOI: 10.1007/s10100-017-0479-6.
 • Keller G., Warrack B., Bartel H. (1988), Statistics for Management and Economics. A Systematic Approach, Wadsworth Publishing Co., Belmont.
 • Ostrowska E. (2014), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny: metody oceny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rokach L., Maimon O.Z. (2015), Data Mining with Decision Trees: Theory and Applications, World Scientific Publishing, Singapore.
 • Tarczyński W. (2012), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo „Placet”, Warszawa.
 • Trzpiot G., red. (2010), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
 • Trzpiot G. (2011), Statystyczna analiza decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c0b6d5ec-73fe-4833-a72f-12aa4c05b439
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.