Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 259 | 141-153

Article title

Strategie inwestycyjne i ich wpływ na wartość kapitału zgromadzonego w ramach iii filara systemu emerytalnego

Content

Title variants

EN
Investment strategies and their influence on funds raised within the third pillar of pension system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niekorzystne zmiany demograficzne oraz pesymistyczne prognozy dotyczące efektywności obowiązkowej części polskiego systemu emerytalnego powodują, że niezbędne jest dodatkowe oszczędzanie na okres starości. Tym samym rośnie znaczenie III filara systemu emerytalnego, jako dobrowolnej części systemu emerytalnego. Należy tu jednak pamiętać, że nie wystarczy tylko przystąpić do programu oszczędnościowego. Trzeba też tymi środkami zarządzać poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Odpowiedniej, czyli takiej, która z jednej strony będzie zgodna z profilem inwestora, a z drugiej pozwoli na uzyskanie satysfakcjonującej dla uczestnika systemu stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Osiągnięcie tych celów jest gwarantem bezpiecznego i godnego życia w okresie emerytalnym. Celem publikacji jest przedstawienie wybranych strategii inwestycyjnych oraz ukazanie ich wpływu na wartość kapitału zgromadzonego w ramach III filara systemu emerytalnego.
EN
Unfavorable demographic changes and pessimistic forecasts regarding the effectiveness of the obligatory part of Polish pension system necessitate additional saving for the old age. Therefore, the meaning of the third pillar of pension system grows. One has to remember that it is not enough to accede to a savings plan. The funds should be managed by the application of a proper investment strategy. The strategy, on the one hand, is in accordance with an investor profile, and on the other hand, it ensures, for a system participant, a satisfactory return rate from the invested capital. Achieving the above mentioned goals guarantees safe and decent life at retirement. The aim of this paper is to present chosen investment strategies and to show their influence on the value of the capital accumulated within Pillar 3 of the pension system.

Year

Volume

259

Pages

141-153

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

References

 • Chorkowy B. (2013), Wpływ wyboru strategii inwestowania na efektywność środków zgromadzonych w ramach III filara systemu emerytalnego, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 3, vol. 2, Szczecin.
 • Jagielnicki A. (2011), Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie, Onepress, Gliwice.
 • Perez K., Truszkowski J. (2011), Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Półtorak B., Piechowiak Ł. (2015), Raport. Czy Polski system emerytalny może zbankrutować?, Dział Analiz Bankier.pl.
 • Reilly F.R., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, PWE, Warszawa.
 • [www1] https://www.worldbank.org/pl/news/feature/2014/10/21/saving-for-the-futuresupporting-economic-growth-and-living-standards-in-an-aging-poland
 • www.zus.pl
 • www.stat.gov.pl
 • www.knf.gov.pl
 • www.mf.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c0d44976-844b-4603-897f-73a6204dfe2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.