Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 369 | 195-208

Article title

Wdrażanie MSR 41 „Rolnictwo” w Polsce na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Authors

Content

Title variants

EN
Implementation of IAS 41 agriculture in Poland on the example of the Warsaw Stock Exchange

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
MSR 41 „Rolnictwo” jako jedyny standard jest przeznaczony do określonego rodzaju działalności, a mianowicie do działalności rolniczej. W związku z tym standard ten przedstawia definicje, ujmowanie, wycenę oraz ujawnienie informacji o aktywach związanych z działalnością rolniczą. Celem artykułu jest przedstawienie wdrażania MSR 41 „Rolnictwo” przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2014-2016.
EN
IAS 41 Agriculture, as the only standard, is intended to specify the particulars of the activity, which is characteristic for agriculture. Therefore, the above standard presents definitions, recognition and measurement, and the disclosure of information on the assets associated with the agricultural activity. The aim of this article is to present the implementation of IAS 41 Agriculture by companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2014-2016.

Year

Volume

369

Pages

195-208

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ubezpieczeń i Finansów. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

References

 • Argilés J., Aliberch A., Blandón J. (2012), A Comparative Study of Difficulties in Accounting Preparation and Judgement in Agriculture Using Fair Value and Historical Cost for Biological Assets Valuation, „Revista de Contabilidad”, Vol. 15, No. 1
 • Aryanto Y.H. (2011), Theoretical Failure of IAS 41: Agriculture, http://ssrn.com/abstract=1808413.
 • Baigrie I., Coetsee D. (2016), An Analysis of the Financial Reporting Compliance of South African Public Agricultural Companies, „Journal of Economic and Financial Sciences”, No. 9(3).
 • Cairns D., Massoudi D., Taplin R., Tarca A. (2011), IFRS Fair Value Measurement and Accounting Policy Choice in the United Kingdom and Australia, „The British Accounting Review”, No. 43.
 • Cavalheiro R., Kremer A., Gimenes R. (2017), Fair Value for Biological Assets: An Empirical Approach, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, Vol. 8, No. 3.
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2011), Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 4(22).
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Gołaś Z. (2011), Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym, według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 64(120).
 • Daly A., Skaife H.A. (2016), Accounting for Biological Assets and Cost of Debt, „Journal of International Acconting Research”, Vol. 15, No. 2.
 • Elad Ch. (2004), Fair Value Accounting in the Agricultural Sector: Some Implications for International Accounting Harmonization, „European Accounting Review”, Vol. 13, No. 4.
 • Elad Ch., Herbohn K. (2011), Implementing Fair Value Accounting in the Agricultural Sector, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh.
 • Gabriel N., Ştefea P. (2013), International Accounting Standard 41 (IAS 41) – Implication for Reporting Crop Assets, „Agricultural Management / Lucrari Stiintifice” Seria I, Management Agricol, Vol. 15, Iss. 3.
 • Kiziukiewicz T. (red.) (2009), MSR 41 Rolnictwo, Difin, Warszawa.
 • Łagodzki P., Jaworska E. (2008), Zasady wyceny i ujmowania w sprawozdaniu finansowym aktywów biologicznych i produktów rolniczych [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Przedmowa do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz jednolity tekst MSSF obejmujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje – wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. oraz dokumenty towarzyszące tylko MSSF 10-13 (2014), Z. Adamkiewicz i in. (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Nadolna B. (2006), Wycena i prezentacja w sprawozdaniach finansowych aktywów biologicznych według MSR 41 Rolnictwo [w:] Z. Messner (red.) Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Pasula K. (2015a), Prezentacja i zasady ujawnienia informacji o aktywach biologicznych w sprawozdaniu finansowym według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.), Polskie uczelnie podążające w kierunku światowej potęgi naukowej, Mateusz Weiland Network Solutions, Słupsk.
 • Pasula K. (2015b), Klasyfikacja i wycena aktywów związanych z działalnością rolniczą według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 245.
 • Pasula K. (2015c), Koszt historyczny a wartość godziwa aktywów biologicznych według MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 252, Współczesne Finanse, nr 4.
 • Wszelaki A. (2012), Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 126.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c0edf3cd-61ae-4ec6-a999-66d5ad9abc3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.