Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 316 | 147-157

Article title

Zastosowanie teorii sterowania do oceny skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej

Content

Title variants

EN
The application of control theory to evaluate the effectiveness of monetary and fiscal policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ocena skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej jest często przeprowadzana na podstawie mnożników polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. W artykule ocena skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej zostanie wykonana na podstawie teorii sterowania optymalnego. W celu oceny skuteczności zostaną porównane oczekiwane koszty dobrobytu w trzech przypadkach: oba instrumenty polityki pieniężnej i fiskalnej określone na podstawie sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, jak również jeden z instrumentów określony na podstawie reguły ze sprzężeniem zwrotnym, natomiast drugi jako instrument pasywny.
EN
The evaluation of effectiveness of monetary and fiscal policy is often performed on the basis of multipliers of the monetary policy and fiscal policy. In this paper we use the optimal control framework to analyze the effectiveness of monetary and fiscal policies. In order to evaluate the effectiveness will be compared the expected welfare costs in three cases: two instruments of monetary and fiscal policies determined on the basis of feedback rules, and one of the instruments is determined under feedback rule and the second as a passive instrument.

Year

Volume

316

Pages

147-157

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

References

 • Abel A. (1975), A Comparison of Three Control Algorithms as Applied to the Monetarist- Fiscalist Debate [w:] "Annals of Economic and Social Measurement", NBER. Vol. 4, No. 2.
 • Bubnicki Z. (2005), Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Wykorzystanie transformaty falkowej w analizie i predykcji wskaźników makroekonomicznych [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe" nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Hadaś-Dyduch M. (2015a), Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe", nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Hadaś-Dyduch M. (2015b), Wavelets in the Prediction of Short-time Series, Mathematical Economics 11(18), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kendrick D.A. (1981), Stochastic Control for Economic Models, McGraw-Hill, New York.
 • Kendrick D., Amman H. (2011), A Taylor Rule for Fiscal Policy, Utrecht School of Economics, Utrecht.
 • Przybylska-Mazur A. (2014a), Rola wybranych reguł sprzężenia zwrotnego w prowadzeniu polityki gospodarczej [w:] J. Biolik, D. Iskra (red.), Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach, "Studia Ekonomiczne", nr 206, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Przybylska-Mazur A. (2014b), Zastosowanie deterministycznej teorii sterowania przy wyznaczaniu reguł polityki pieniężnej i fiskalnej [w:] J. Pociecha (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społecznoekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Przybylska-Mazur A. (2016), Application of Selected Dynamic Model to the Analysis of the Impact Balanced Budget Rule on the Economy, The 10th Professor Aleksander Zelias Internetional Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings Edited by Monika Papież and Sławomir Śmiech, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c151ca95-ba0c-453e-b771-f32eeae7e946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.