Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 259 | 108-118

Article title

„Na obrzeżach ekonomii”. Znaczenie współczesnej heterodoksji

Authors

Content

Title variants

EN
„On the outskirts” of economics. The importance of modern heterodoxy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia współczesnej heterodoksji w kontekście metodologii nauki ekonomii. Ponadto uwzględniono dychotomię ortodoksja– heterodoksja i dokonano systematyzacji głównych pojęć. Wskazano na złożone relacje względem ekonomii głównego nurtu. Szczególny nacisk został położony na złożoną strukturę współczesnej heterodoksji.
EN
This article aims to show the role and importance of modern heterodoxy in the context of economic science methodology with regard to its structure in relation to the mainstream economics.

Year

Volume

259

Pages

108-118

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

References

 • Archer M., Bhaskar R., Collier A., Lawson T., Norrie A. (1998), Critical Realism: Essential Readings, „Critical Realism: Interventions”, Center for Critical Realism, Routledge, New York.
 • Backhouse R.E. (2010), The Puzzle of Modern Economics: Science or Ideology?, Cambridge University Press, New York.
 • Bartkowiak R. (2003), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. (2008), Ekonomia a inne nauki społeczne XXI w. Między imperializmem a kooperacją, „Ekonomista”, nr 3.
 • Caballero R.J. (2010), Macroeconomics after the Crisis: Time to Deal with the Pretenseof-Knowledge Syndrome, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 2.
 • Callinicos A. (2006), The Resources of Critique, Polity Press, UK.
 • Colander D. (2000), The Death of Neoclassical Economics, „Journal of the History of Economic Thought”, Vol. 22, No. 2.
 • Colander D., Holt R.P.F., Rosser J.B. Jr. (2004), The Changing Face of Mainstream Economics, „Review of Political Economy”, 16(4).
 • Czaja S., red. (2012), Wyzwania współczesnej ekonomii, Difin, Warszawa.
 • Davis J.B. (2007), The Turn in Recent Economics and Return of Orthodoxy, SSRN Working Paper Series.
 • Dow S.C. (2008), Plurality in Orthodox and Heterodox Economics, „The Journal of Philosophical Economics”, 1(2).
 • Dequech D. (2007), Neoclassical, Mainstream Orthodox, and Heterodox Economics, „Journal of Post-Keynesian Economics”, Vol. 30.
 • Fiedor B., Dokurno B., Scheuer B. (2013), Status badawczy ekonomii ekologicznej jako współczesnej heterodoksji ekonomicznej, „Ekonomia przyszłości”, IX Kongres Ekonomia Przyszłości, PTE.
 • Gerber J.-F., Steppacher R., red. (2012), Towards an Integrated Paradigm in Heterodox Economics: Alternative, Palgrave Macmillan, London.
 • Godłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Hands D.W. (2015), Orthodox and Heterodox Economics in Recent Economic Methodology, „Erasmus Journal for Philosophy and Economicsˮ, Vol. 8.
 • Hardt Ł. (2009), Czy ekonomia radzi sobie z wyjaśnianiem i opisywaniem rzeczywistości? Refleksje o stanie teorii ekonomii w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego lat 2008-2009, „Studia Ekonomiczne” INE PAN Warszawa, nr 3-4.
 • Harvey J.T., Garnett R.F. (2008), Future Directions for Heterodox Economics, University of Michigan.
 • Heise A., Thieme S. (2015), What Happened to Heterodox Economics in Germany after the 1970s, „Discussion Papers”, Hamburg, No. 4.
 • Hodgson G.M. (2007), Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream, „Evolutionary and Institutional Economics Review”, 4.
 • Jo T.-H., Todorova Z., red. (2016), Advancing the Frontiers of Heterodox Economics: Essays in honor of Frederic S. Lee, Routledge, London, New York.
 • Księżyk M. (2012), Ekonomia podejście historyczne i prospektywne, Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Keen S. (2001), Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences, Zed Books, London, New York.
 • Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lawson T. (2009), The Current Economic Crisis: Its Nature and the Course of Academic Economics, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 33, No. 4.
 • Lee F.S. (2009), A History of Heterodox Economics: Challenging the Mainstream in the Twentieth Century, Routledge Advances in Heterodox Economics, London.
 • Lee F.S., Lavoie M. (2013), In Defense of Post-Keynesian and Heterodox Economics: Responses to Their Critics, Routledge, New York.
 • Machaj M., red. (2010), Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Musiał G., red. (2011), Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Moseley F. (1995), Heterodox Economic Theories: True Or False? Edward Elgar.
 • Noga M. (2006), Racjonalność gospodarowania a logika monetarystyczno-liberalna we współczesnej ekonomii, Wrocław, http://www.pte.pl/pliki/0/247/nogam.pdf (dostęp: 22.09.2015).
 • Nowak M. (2009), Instytucjonalizmy w socjologii i ekonomii problem i jego konceptualizacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • O’Hara P.A., red. (1999), Encyclopedia of Political Economy, Routledge, London.
 • Piech K. (2000), Metodologiczne aspekty polityki gospodarczej, „Polityka Gospodarcza”, nr 3.
 • Ratajczak M. (2011), Co dalej z ekonomią? [w:] M. Bochenek (red.), Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej, PTE, Toruń.
 • Schiffman D. (2004), Mainstream Economics, Heterodox and Academic Exclusion: A Review Essay, „European Journal of Political Economy” , Vol. 20, Iss. 4.
 • Skarzyński R., red. (2014), Przedmiot poznania politologii: Podstawy dyscypliny nauki, Wyd. Temida, Białystok.
 • Sorman G. (2009), Ekonomia nie kłamie, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Taher M., Shadmehri A., Khaden F., Ghadini A. (2014), Economic School of Thought: Mainstream, Ortodox and Heterodox Economics, „Arabian Journal of Business and Management Review”, No. 12.
 • Uden L. (2002), Methodological Individualism, Background, History and Meaning, London, New York.
 • Wojtyna A. (2014), Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? „Ekonomista”, nr 2.
 • Wrenn M.V. (2006), On the Nature of Heterodox Economics: A Survey Study, „History of Economics Review”, No. 43.
 • [www1] http://www.paecon.net/HistoryPAE.htm (dostęp: 22.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c16d350e-52bf-4b90-bdca-9e2bcc89f707
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.