Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1997 | 53 | 9-27

Article title

Metodyka jakościowych badań kondycji polskiej gospodarki

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

53

Pages

9-27

Physical description

Contributors

References

 • [ 1 ] Allen R.G.D., Teoria makroekonomiczna. Ujęcie matematyczne, PWN, Warszawa 1995.
 • [ 2 ] Gorzelak E., Organizacyjno-metodyczne założenia badań
 • koniunktury w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, w Stanek K. (red.), Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego, PiM IRG nr 46, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.,
 • [ 3 ] Matkowski Z., Barometry koniunktury, Wyd. SGPiS, Warszawa 1975.
 • [ 4 ] Rocki M., Tabeau A., Kwantyfikacja jakościowych danych
 • ankietowych dla produkcji przemysłu w Polsce, w Sosnowska H. (red.), Roczniki KAE nr 2/1995, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.,
 • [ 5 ] Sosnowska H. (red.), Roczniki KAE nr 2/1995, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 • [ 6 ] Stanek K., O niektórych problemach metodycznych związanych z badaniem zmian w gospodarce za pomocą syntetycznego wskaźnika koniunktury, praca IRG z grudnia 1996 r.
 • [ 7 ] Stanek K., Przyczyny rozbieżności wskazań barome26 K.Stanek Prace i Materiały instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 53
 • tru koniunktury według GUS, IRG oraz UE, w Stanek K.(red.), Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej nr 9, Wyd. IRG, Warszawa 1994.
 • [ 8 ] Stanek K., ' Uwagi oraz niektóre wytyczne metodyczno-organizacyjne
 • do badań w projekcie KBN „KONIUNKTURA W TRANSPORCIE”,opracowanie złożone w tym projekcie badawczym z grudnia 1996 r.
 • [ 9 ] Stanek K. (red.), Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego, PiM IRG nr 46, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 • [ 10 ] Stanek K.(red.), Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej nr 5, Wyd. IRG, Warszawa 1994.
 • [ 11 ] Stanek K.(red.), Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej nr 9, Wyd. IRG, Warszawa 1994.
 • [ 12 ] Ślusarczyk Cz., Budowa ankiet a przetwarzanie danych, w Stanek K.(red.), Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej nr 5, Wyd. IRG, Warszawa 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c18d1813-35b4-4fc6-aeb7-1f291e99bd21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.