PL EN


2010 | 3(41) | 99-114
Article title

Zroznicowanie poziomu wydajnosci pracy i jego przyczyny w polskich wojewodztwach w latach 1998-2008

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation of Productivity Levels and its Causes in Polish Voivodeships in the Years 1998-2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie, które czynniki w latach 1998-2008, w największym stopniu wpłynęły na ukształtowanie się różnic w poziomie wydajności pracy pomiędzy województwami w Polsce. Tak sformułowany cel badania został zrealizowany dzięki zastosowaniu nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis) oraz indeksu produktywności Malmquista. Zastosowanie indeksu produktywności pozwoliło dokonać dekompozycji zmian wydajności pracy na trzy składniki: zmiany relatywnej efektywności, postęp technologiczny oraz akumulacja kapitału rzeczowego. W rezultacie rozpoznano źródła zmian wydajności pracy w badanym okresie oraz sformułowano rekomendacje pod kątem polityki regionalnej.
EN
The present article aims to determine which factors contributed most to a differentiation of productivity levels of Polish voivodeships in the years 1998-2008. The author applied a non-parametric DEA method (Data Envelopment Analysis) and the Malmquist productivity index. The use of the latter allowed the author to distinguish three components of changes in productivity: changes in relative efficiency, technological progress and accumulation of real capital. As a result, sources of changes of productivity in the studied time period were found and recommendations for regional policies were formulated.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Wydzial Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonomii Matematycznej, al. Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c199b092-ad8b-4246-9b14-8f9f993aeda4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.