Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 383 | 20-30

Article title

Crowd logistics – concept and application possibilities in Polish cities

Content

Title variants

PL
Crowd logistics – koncepcja i możliwości aplikacyjne w polskich miastach

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents organizational concepts of crowd logistics solutions aimed at streamlining and optimizing the processes of passenger and cargo flows in urban areas. The analysis will cover the possibilities of adapting the crowd logistics solutions, the types of solutions, as well as the benefits resulting from their implementation, both for residents, entrepreneurs, tourists, and authorities. The author will review the experiences and solutions of the crowd logistics used in the world’s metropolises, and on this basis will determine which are likely to adapt in Polish cities. The main goal of the article is to analyse the possibilities of adapting the concept of crowd logistics in Polish conditions as a solution to improve city functioning and to identify barriers of implementing such solutions in Poland.
PL
W artykule zostały zaprezentowane koncepcje organizacyjne rozwiązań z zakresu crowd logistics, zmierzające do usprawnienia i zoptymalizowania procesów przepływów pasażerów i ładunków na obszarach miejskich. Analizie poddano możliwości zastosowania koncepcji crowd logistics, rodzaje rozwiązań, które w tym zakresie można stosować, a także korzyści wynikające z ich wdrażania, zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów, jak i władz. Autorka dokonała przeglądu doświadczeń oraz rozwiązań crowd logistics stosowanych w światowych metropoliach i na tej podstawie określiła, które z nich mają szanse adaptacji w polskich miastach. Głównymi celami artykułu były zatem: analiza możliwości zastosowania koncepcji crowd logistics w warunkach polskich, jako rozwiązania usprawniającego funkcjonowanie miasta, oraz wskazanie barier we wdrażaniu w Polsce tego typu rozwiązań.

Year

Volume

383

Pages

20-30

Physical description

Contributors

 • WSB University in Gdańsk. Faculty of Finance and Management. Department of Economics

References

 • Buldeo Rai H., Verlinde S., Merck J., Macharis C. (2017), Crowd Logistics: An Opportunity for More Sustainable Urban Freight Transport? “European Transport Research Review”, Vol. 9(39), https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12544-017-0256-6.pdf (accessed: 3.04.2018).
 • Civitas Wiki (2015), Smart Choices for Cities. Making Urban Freight Logistics More Sustainable, http://www.eltis.org/sites/eltis/files/trainingmaterials/civ_pol-an5_urban_web-1.pdf (accessed: 4.05.2018).
 • Eckhardt G.M., Bardhi F. (2015), The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All, “Harvard Business Review”, https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isntabout-sharing-at-al (accessed: 28.01.2018).
 • Ehmke J. (2012), Integration of Information and Optimization Models for Routing in Urban Logistics, Springer-Verlag, New York.
 • European Commission (2013), A Call on Auction on Urban Logistics, SWD(2013) 524 final, 17.12.2013, Brussels.
 • Gatta V., Marcucci E., Le Pira M. (2017), Smart Urban Freight Planning Process: Integrating Desk, Living Lab and Modelling Approaches in Decision-making, “European Transport Research Review”, Vol. 9(3), pp. 1-11.
 • Ghilas V., Demir E., van Woensel T. (2016), An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows and Scheduled Lines, “Computers & Operations Research”, Vol. 72, pp. 12-30.
 • Hajduk S. (2017), Bibliometric Analysis of Publications on City Logistics in International Scientific Literature, “Procedia Engineering”, Vol. 182, pp. 282-290.
 • Inner Urban Freight Transport and City Logistics (2013), EU-funded Urban Research. Transparences, www.eu-portal.net (accessed: 2.02.2018).
 • Kiba-Janiak M. (2016), Kluczowe czynniki sukcesu logistyki miejskiej z perspektywy zarządzania miastem, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 420, pp. 141-152.
 • Mehmann J., Frehe V., Teuteberg F. (2015), Crowd Logistics − A Literature Review and Maturity Model, Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics, Hamburg.
 • Mizielińska-Chmielewska M. (2018), Inteligentne miasta podążają za modelem ekonomii współdzielenia, http://www.inteligentnemiasto.com/smart-cities/inteligentnemiasta-podazaja-za-modelem-ekonomii-wspoldzielenia (accessed: 2.03.2018).
 • Nowicka K. (2014), Smart City Logistics on Cloud Computing Model, “Procedia – Social and Behavioral Science”, Vol. 151, pp. 266-281.
 • Komninos N. (2008), Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, London – New York.
 • Olender-Skorek M. (2017), Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce, „Ekonomiczne Problemy Usług”, vol. 1(126), pp. 255-267.
 • Pasternak Ł., Sadowski A. (2014), Bariery i ograniczenia w logistyce miejskiej, „Studia Miejskie”, vol. 15, pp. 9-19.
 • Sampaio A., Savelsbergh M., Veelenturf L., Woensel T. van (2017), Crowd-based City Logistics, SCL Report Series No. 17-02.
 • Szołtysek J. (2014), Perspektywy logistyki miasta, „Logistyka”, nr 4, pp. 7-10.
 • Taniguchi E., Thompson R.G., eds. (2015), City Logistics. Mapping the Future, CRC Press, Boca Raton, FL.
 • Taylor M.A.P. (2005), The City Logistics Paradigm for Urban Freight Transport, Proceedings of the 2nd state of Australian cities conference.
 • United Nations (2016a), The World’s Cities in 2016, http://www.inteligentnemiasto.com/smart-cities/inteligentne-miasta-podazaja-za-modelem-ekonomii-wspoldzieleni (accessed: 12.04.2018).
 • United Nations (2016b), World Urbanization Prospects, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c19aaa3a-769a-461c-8771-e2015021c6b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.