Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 24 | 2 | 51-59

Article title

Kościół katolicki w Łodzi w czasie i wojny światowej

Content

Title variants

EN
The Catholic Church in Łódź during the First World War

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
On the threshold of the outbreak of the First World War Łódź was one of the biggest industrial centers of the Russian Empire. In 1911 512,5 thousand of people lived there including 267.1 thousand Catholics. For many decades of the second half of the 19th century the Catholics, who amounted to over 160 thousand by the end of the century, had only two parish churches: the church of the Exaltation of the Holy Cross and of the Assumption of the Virgin Mary and a filial St. Joseph church. In the period just before the outbreak of the war Łódź was not only a great workshop but also a great construction site. In this period five churches and Catholic chapels were erected or their construction was started. This construction work was stopped for the war period. The article presents the history of those constructions and the efforts preceding them.

Year

Volume

24

Issue

2

Pages

51-59

Physical description

Contributors

 • Zakład Badań nad Historiografią i Metodologią Historii Instytut Nauk Historycznych UKSW, Warszawa

References

 • Barszczewska A., Samuś P., Życie polityczno-społeczne, w: Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa–Łódź: PWN 1988, 461–476.
 • Bender R., Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze rosyjskim w latach 1865–1918, w: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832–1939, red. Cz. Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1981, 223.
 • Bender R., Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim, Lublin: TN KUL 1978.
 • Budziarek M., Kościół katolicki w Łodzi w XIX i XX w., Przegląd Powszechny 2005, nr 9, 74.
 • Budziarek M., Łódź Piotrowa. Krótka historia Kościoła w Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Literatura 2005.
 • Czas przełomu. Społeczeństwo i życie religijne Miasta Łodzi w latach 1918–1921. Antologia źródeł i materiałów, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2014.
 • Galewicz F., Albrecht Jan (1872–1929), w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. A-J, Lublin: TN KUL 1994, 5.
 • Galewicz F., Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich 1905–1948. Zarys historyczny (mps w prywatnych zbiorach bpa Adama Lepy).
 • Grad S., Różański M., Bogu na chwałę. Historia parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2013.
 • Historia Kościoła łódzkiego. Wydarzenia. Dokumenty. Ilustracje, wybór i oprac. K. Dąbrowski, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2012.
 • Janczak J., Ludność Łodzi w 1911 r., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1981, nr 7, 133–152.
 • Janczak J., Ludność, w: Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa–Łódź: PWN 1988, 190–199.
 • Kucyk B., Parafia św. Anny w Łodzi od 1909 do 1939 r., Łódź 1994 (mps Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi).
 • Stefański K., Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821–1914, Łódź: Wydawnictwo UŁ 1995.
 • Zwoliński P., Z historii działalności charytatywno-dobroczynnej w Łodzi w okresie międzywojennym, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37 (2004), z. 1, 39–50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c1edfe85-6089-4b2d-bcf8-81f3e6dd6405
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.