Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 239 | 25-35

Article title

Bankowość prywatna w aspekcie zmian na rynku finansowym

Authors

Content

Title variants

EN
The Private Banking Industry in Terms of Financial Market's Changes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bankowość prywatna jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów bankowości. Obsługa klienta zamożnego zyskuje na znaczeniu nie tylko w bogatych krajach zachodnich, ale także w Polsce. Ściślejszy proces segmentacji klientów pozwala na tworzenie i oferowanie zindywidualizowanych produktów i usług finansowych. Zmieniające się potrzeby, oczekiwania i wymogi klientów względem banków przyczyniają się do poszerzania i wzbogacania wachlarza produktów i usług o nowe, bardziej innowacyjne. Warto zadać pytanie: czy bankowość prywatna, skupiająca się na budowie trwałych relacji doradcy z klientem, wprowadzając nowoczesność, osłabi te relacje, tracąc na swej wyjątkowości, czy też podążając za zmieniającymi się warunkami rynku finansowego, jeszcze bardziej je wzmocni oraz utrwali swą pozycję na rynku bankowym. W artykule została zaprezentowana charakterystyka private banking w aspekcie innowacji finansowych w różnych obszarach działalności.
EN
Private banking is one of the most rapidly developing areas of banking. Wealthy customer's service is becoming increasingly important not only in rich Western countries, but also in Poland. Customer's segmentation process allows creating and offering customized financial products and services. Changing needs, expectations and requirements of customers towards banks contribute to improve products and services for new and more innovative products. The question is, whether private banking, focusing on building relationships with client's advisors, introducing modernity, these relationships will weaken and will lose its uniqueness, or following the changing conditions of the financial market, further strengthen them and consolidate its position in the banking market. The paper was presented to the characteristics of private banking in terms of financial innovation in various areas.

Year

Volume

239

Pages

25-35

Physical description

Contributors

author

References

 • Battisti A., Beraza L., Kreidl V. (2012), How to professionalise investment advice for affluent clients, EMEA banking Practice.
 • Błach J. (2011), Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym - identyfikacja i systematyzacja problemu, "e-Finanse", vol. 7, nr 3.
 • Capgemini (2012), Trends in The Global Wealth Management Industry 2012: Business and Client Perspective.
 • Dawes J., Worthington S. (1996), Customer Information Systems and Competitive Advantage: a Case Study of a Top Ten Building Societies. "International Journal of Bank Marketing", nr 4.
 • Figna A. (w druku), Private banking - poszukiwanie nowych źródeł dochodów w świetle zmian na rynku finansowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań. Forbes (2015), Private banking, nr 1.
 • Harasim J. (2004), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wyd. UE, Katowice.
 • KPMG (2013), Private Banking Study 2013. Success through innovation.
 • Marcinkowska M. (2012), Innowacje finansowe w bankach, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 266, Łódź.
 • McKinsey (2013), Global Pivate Banking Surve 2013. Capturing the new generation of clients.
 • McKinsey (2012), A Tale of two millionaires: The Best of Times for Private Banks to Look Beyond The Ultra-High-Net-Worth Market.
 • McKinsey (2012), Private Banking Survey 2012. Finding a new footing.
 • Michalopoulos S., Leaven L., Levine R. (2009), Financial Innovation and Endogenous Growth. "National Bureau of economic Research, Working Paper 15356", Cambridge.
 • OECD (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Eurostat.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c1f583b3-6ba2-4828-b1a6-0e921505ed56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.