Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 343 | 83-94

Article title

Emisja akcji na rynku NewConnect jako źródło finansowania firm rodzinnych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Issue of shares on alternative trading system (NewConnect market) as a source of financing family firms in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z kluczowych barier rozwoju firm rodzinnych są trudności w pozyskaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji planów inwestycyjnych. Badania tego typu firm na rynkach rozwiniętych pokazują dodatkowo, że w procesie podejmowania decyzji o wyborze źródeł finansowania kierują się one nieco innymi preferencjami niż pozostałe przedsiębiorstwa: mniej chętnie finansują swoją działalność poprzez pozyskanie kapitału udziałowego na rynkach finansowych, preferując finansowanie kapitałem dłużnym. Celem artykułu jest analiza procesu emisji akcji na rynku NewConnect jako sposobu pozyskania kapitału udziałowego przez firmy rodzinne. Dokonano tu również próby zidentyfikowania potencjalnych motywów oraz korzyści i kosztów związanych z emisją akcji. Celem artykułu jest ponadto analiza obecności firm rodzinnych wśród spółek debiutujących na rynku NewConnect w latach 2013-2015 oraz identyfikacja ewentualnych cech charakterystycznych dla emisji prowadzonych przez firmy rodzinne.
EN
One of the key barriers of the development of family firms is the difficulty in obtaining the financial resources needed to implement investment plans. Studies on family firms in the developed markets show that in the process of decision making about capital structure they follow slightly different preferences than other companies: family firms are less willing to finance its operations by acquiring equity capital on the financial markets, they are more willing to finance their operation using debt. The aim of the article is to analyze the process of issuing shares on the NewConnect market as a mean of raising equity capital for family firms. The article attempts to identify potential motives and the benefits and costs associated with carrying out an offer to sell shares. The aims of the paper is also to analyze the presence of family businesses among the companies making their debut on the NewConnect market in the years 2013-2015.

Year

Volume

343

Pages

83-94

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

References

 • Alderson K.J. (2009), Exploring the Complexities of Family Business Decision Making: How the Second Generation Makes Decisions, Capella University, Capella.
 • Barth E., Gulbrandsen T., Schone P. (2005), Family Ownership and Productivity: The Role of Owner-management, “Journal of Corporate Finance”, 11(1-2), s. 107-127.
 • Craig J.B., Salvato C. (2012), The Distinctiveness, Design and Direction of Family Business Research: Insights from Management Luminares, “Family Business Review”, 25, s. 109-116.
 • Croci E., Doukas J., Gonenc H. (2011), Family Control and Financing Decision, “European Financial Management”, 17(5), s. 860-897.
 • Donaldson G. (1961), Corporate Debt Capacity, Harvard University Press, Boston. Graves C., Thomas J. (2008), Determinants of the Internationalization Pathways of Family Firms: An Examination of Family Influence, “Family Business Review”, 21(2), s. 151-167.
 • Hellman T., Puri M. (2000), The Interaction between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital, “Rev. Financ. Stud.”, 13(4), s. 959-984, doi: 10.1093/rfs/13.4.959.
 • Jain B., Shao Y. (2015), Family Firm Governance and Financial Policy Choices in Newly Public Firms, “Corporate Governance: An International Review”, 23(5), s. 452-468.
 • Kaszuba-Perz A., Perz P. (2013), Rola alternatywnych systemów obrotu akcjami w procesie pozyskania kapitału w rozwijających się przedsiębiorstwach, „Humanities and Social Sciences”, 20(3), s. 73-86.
 • Kowalewski O., Talavera O., Stetsyuk I. (2010), Influence of Family Involvement in Management and Ownership on Firm Performance: Evidence from Poland, “Family Business Review”, 23, s. 45-59.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (1999), Corporate Ownership around the World, “Journal of Finance”, 54, s. 471-517.
 • Melin L., Nordqvist M., Sharma P. (2013), The SAGE Handbook of Family Business, SAGE Publications Ltd. Kindle Edition.
 • Raport o rynku NewConnect. 2015 rok. Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce, https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/2015-05-25_NEWCONNECTraport2015.PDF (dostęp: 21.09.2016).
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, tekst ujednolicony według stanu prawnego na 1.10.2016, https://newconnect.pl/regulacje (dostęp: 1.10.2016).
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538.
 • Winnicka-Popczyk A. (2008), Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych – wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 39-43.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c1f6816e-0678-435c-b7e0-5ac1f3b933f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.