Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 290 | 107-116

Article title

Wpływ przemian demograficznych na szkolnictwo wyższe w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Higher education in Poland under influence of demographic changes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Demografia jest jednym z istotnych czynników wpływających na zainteresowanie usługami publicznymi z zakresu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego. Celem artykułu jest analiza wpływu przemian demograficznych zachodzących po 1989 r. na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego oraz wyzwań związanych z prognozami demograficznymi. W artykule zaprezentowano proces przemian w polskim szkolnictwie wyższym oraz przeanalizowano wpływ trendów demograficznych i innych czynników na wzrost liczby studentów i rozwój rynku edukacji wyższej. Przedstawiono również prognozę liczby studentów do 2050 r. i wskazano na zagrożenia, jakie niosą za sobą trendy demograficzne. Pozwoliło to na wskazanie znaczenia trendów demograficznych na aktualne i przyszłe funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce.
EN
Demography is one of crucial factors influencing the degree of interest in public services related to education, including higher education. The article’s aim is to analyse the impact of the demographic changes taking place after 1989 on the workings of higher education and to examine the challenges related to demographic forecasts. Moreover, the article presents a process of changes in Polish higher education and provides a study of the influence the demographic trends and other factors have had on the increase of the number of students and the development of the higher education market. Also a forecast of the number of students until 2050 can be found in the article as well as the dangers resulting from demographic trends. As a result, the article indicates the importance of demographic trends for the workings of higher education.

Year

Volume

290

Pages

107-116

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii

References

 • Antonowicz D., Gorlewski B. (2011), Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa, Warszawa.
 • Holzer J. (2003), Demografia, PWE, Warszawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Moroń D. (2013), Wielosektorowość w szkolnictwie wyższym w kontekście sytuacji demograficznej [w:] J. Pakuła (red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Eikon Studio, Toruń.
 • Odpłatność za studia. Wyrok z 8 listopada 2000 r., SK 18/99, http://www.trybunal.gov.pl/ omowienia/documents/SK_18_99_PL.pdf (dostęp: 13.08.2013).
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.) (2014), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny 1991 (1991), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny 1992 (1992), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny 1993 (1993), GUS, Warszawa
 • Rocznik statystyczny 1995 (1995), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny 1997 (1997), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny 1998 (1998), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny 2000 (2000), GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 1990 r., nr 65, poz. 385 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, Dz.U. z 1997 r., nr 96, poz. 590 z późn. zm.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/bdl/ (dostęp: 1.10.2016).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/ (dostęp: 28.10.2016).
 • [www 3] http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych- przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-panstwowe-wyzszeszkoly- zawodowe.html (dostęp: 1.10.2016).
 • [www 4] http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article- &id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=1 (dostęp: 2.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c1fcdbc9-4eab-4fbf-a029-bff58655c37d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.