Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 309 | 9-16

Article title

Zmiana demograficznego modelu rodziny a ewolucja prawa rodzinnego w kontekście kohabitacji w Europie

Content

Title variants

EN
Changes of the family model and the progress of legal regulation on unmarried cohabitation in Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od ponad pół wieku Europa doświadcza zasadniczych zmian demograficznych. Wiele z tych zmian dotyczy rodziny, w tym sposobu jej formowania. Wśród przyczyn stopniowego odchodzenia od małżeństwa na rzecz związków partnerskich demografowie wskazują m.in. zmiany kulturowe zachodzące w społeczeństwach europejskich. Rzadko natomiast jako czynnik wpływający na zachowania jednostki traktuje się kontekst instytucjonalny, w tym stopień rozwoju uregulowań prawnych w zakresie związków innych niż małżeńskie. W artykule opisano ewolucję zmian w prawie rodzinnym w odniesieniu do związków partnerskich oraz porównanie rozwiązań w państwach, w których regulacje dotyczące takich związków są najpełniejsze (tj. w Holandii i Francji). W ostatniej części artykułu omówiono również regulacje obowiązujące obecnie w Polsce (stan prawny na 30 czerwca 2014 r.).
EN
Since more than 50 years we can observe significant changes in family formation and development in Europe. The changes are usually explained stressing the role of cultural factors and the level of development of institutional context – i.a. the legal norms concerning different forms of unions is often neglected. The article presents the progress of statutory regulation of extra-marital cohabitation in Europe as well as the providing the description of the most advanced legal systems concerning registered partnership (France and the Netherlands). The regulation in Poland is also mentioned.

Year

Volume

309

Pages

9-16

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut Statystyki i Demografii. Zakład Demografii

References

  • Bradley D. (2001), Regulation on Unmarried Cohabitation in West-European Jurisdictions – Determinants of Legal Policy, „International Journal of Law, Policy and the Family”, No. 15.
  • Carlson M., Garfinkel I., McLanahan S., Mincy R., Primus W. (2004), The Effects of Welfare and Child Support Policies on Union Formation, „Population Research and Policy Review”, No. 23.
  • Castro-Martin T. (2010), Single Motherhood and Lone Birthweight in Spain: Narrowing Social Inequalities in Health? „Demographic Research”, No. 22(27).
  • CBOS (2013), Związki partnerskie – za czy przeciw? „CBOS News”.
  • Kaa D. van de (2001), Postmodern Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior, „Population and Development Review”, No. 27 (supp.).
  • Kotowska I.E. (2005), Przemiany rodziny: Polska a Europa [w:] I. Wóycicka (red.), Szanse na wzrost dzietności – jaka polityka rodzinna. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej – Niebieskie Księgi 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa-Gdańsk.
  • Lesthaeghe R. (2010), The Unfolding Story of the Second Demographic Transition, „Population and Development Review”, No. 36.
  • Perrelli-Harris B., Gessen N. (2012), How Similar are Cohabitation and Marriage? Legal Approaches to Cohabitation across Western Europe, „Population and Development Review”, No. 38(3).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c24084db-1004-4932-b3fe-9f97d7f25b93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.