Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 2 | 200-227

Article title

Ja zapisane na skórze. Tatuowanie ciała jako praca tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Authors

Content

Title variants

EN
I written on the skin. Tattoo acquisition as an identity work in individualizing Polish society

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of my article is to examine tattoo acquisition in the context of an emerging individualized society in contemporary Poland. The theoretical framework of my project will be the widespread sociological conception of individualization process according to which structural and cultural changes – specific to late modernity – are dissembedding individuals from traditional frames of reference, giving them unprecedented scope of freedom, but simultaneously making them responsible for shaping their own identity. Referring to empirical data gathered during my research, I will try to show the role played by tattoo acquisition in the broader process of identity formation. I will distinguish two main moments of identity work: the moment of expression, where tattoo acquisition serves as a tool enabling individuals to articulate and express their own identity, and the performative moment, where tattoo acquisitions enables them to shape and negotiate their identity. In this article I will focus on two different aspects of identity work oriented towards self-creation: on creative transformation and aestetization of one’s own body and on negotiation of personal freedom and agency mediated by tattooing.

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

200-227

Physical description

Contributors

author
 • Zakład Antropologii Społecznej IS UJ ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, Poland

References

 • Atkinson Michael (2003) Tattooed. The Sociogenesis of Body Art. Toronto: University of Toronto Press.
 • Baudrillard Jean (2005) Symulakry i symulacja. Przełożył Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman Zygmunt (1995) Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Bauman Zygmunt (2007) Płynna nowoczesność. Przełożył Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bauman Zygmunt (2008) Zindywidualizowane społeczeństwo. Przełożyli Olga Kubińska, Wojciech Kubiński. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Beck Ulrich (2004) Społeczeństwo ryzyka. Przełożył Sławomir Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Beck Ulrich, Beck-Grensheim Elizabeth (2006) Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage Publications.
 • Beck Ulrich, Bonss Wolfgang, Lau Christoph (2003) The theory of reflexive modernization. Problematic, hypotheses and research programme. „Theory, Culture and Society”, vol. 20, no. 2, s. 1–33.
 • Beck Ulrich, Giddens Anthony, Lash Scott, red., (2009) Modernizacja refleksyjna. Przełożył Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bell Daniel (1994) Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Przełożył Stefan Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Benson Susan (2000) Inscriptions of the Self: Reflections on Tattooing and Piercing in Contemporary Euro-America [w:] Jean Caplan, red., Written on the Body: The Tattoo in the European and American History. Princeton: Princeton University Press, s. 234–254.
 • Bokszański Zbigniew (2007) Indywidualizm a zmiana społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chaney David (1996) Lifestyles. London: Routledge.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Corbin Juliet, Strauss Anselm (2008) Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications.
 • Crossley Nick (2006) Reflexive Embodiment in Contemporary Society. New York: Open University Press.
 • DeMello Margo (2000) Bodies of Inscription. Durham: Duke University Press.
 • Denzin Norman (1989) Interpretative Biography. London: Sage Publications.
 • Drozdowski Rafał (2006) Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Elias Norbert (2008) Społeczeństwo jednostek. Przełożył Janusz Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Featherstone Mike (1991a) The Body in Consumer Culture [w:] Mike Hepworth, Bryan Turner, red., The Body, Social Process and Cultural Theory. London: Sage Publications, s. 197–208.
 • Featherstone Mike (1991b) Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage Publications.
 • Featherstone Mike (1997) Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego [w:] Ryszard Nycz, red., Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 299–334.
 • Ferreira Vitor (2009) Youth Scenes, Body Marks and Bio-Sociabilities. „Young, vol. 17, no. 3, s. 285–306.
 • Finkelstein Joanne (1991) The Fashioned Self. Philadelphia: Temple University Press.
 • Finkelstein Joanne (2007) Art of Self Invention: Image and Identity in Popular Visual Culture. London: Tauris & Company.
 • Fisher Jill (2002) Tattooing the Body, Marking Culture. „Body and Society”, vol. 8, no. 4, s. 91–107.
 • Giddens Anthony (2001) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przełożyła Aldona Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser Barney, Strauss Anselm (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Jacyno Małgorzata (2007) Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jacyno Małgorzata (2010) „Technologie cyfrowe a techniki self” [w:] Mirosław Filiciak i in., red., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS [dostęp 10 października 2010]. Dostępny w Internecie ‹http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf›.
 • Kaufman Jean-Claude (2004) Ego. Socjologia jednostki. Przełożył Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krajewski Marek (2003) Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Lash Scott (2009) Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota [w:] Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, red., Modernizacja refleksyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145–221.
 • Lash Scott, Urry John (1994) Economies of Signs and Space. London: Sage Publications.
 • Lindholm Charles (2008) Culture and Authenticity. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Marody Małgorzata, Giza-Poleszczuk Anna (2004) Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mifflin Margot (1997) Bodies of Subversion: A Secret History of Woman and Tattoo. New York: Juno Books.
 • Muggleton David (2004) Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu. Przełożyła Agata Sadza. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Olcoń-Kubicka Marta (2009) Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pitts Victoria (2003) In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification. New York: Palgrave Macmillan.
 • Riley Sarah, Cahill Sharon (2005) Managing Meaning and Belonging: Young Women’s Negotiation of Authenticity in Body Art. „Journal of Youth Studies”, vol. 8, no. 3, s. 261–279.
 • Sanders Clinton R. (1988) Marks of Mischief: Becoming and Being Tattooed. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 16, no. 4, s. 395–432.
 • Sanders Clinton R. (1989) Customizing the Body: The Art and Culture of Tattooing. Philadelphia: Temple University Press.
 • Sennett Richard (2006) Korozja charakteru: osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Przełożyli Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Shilling Chris (1993) The Body and The Social Theory. London: Sage Publications.
 • Strauss Anselm (1959) Mirrors and Masks. The Search for Identity. Illinois: The Free Press of Glencoe.
 • Strauss Anselm (1993) Continual Permutation of Action. New York: Aldine De Gruyter.
 • Sweetman Paul (1999) Anchoring the (Postmodern) Self? Body Modification, Fashion and Identity. „Body and Society”, vol. 5, no. 2/3, s. 51–76.
 • Touraine Alain (2009) Od rozumienia społeczeństwa do odkrywania podmiotu [w:] Aleksander Manterys, Janusz Mucha, red., Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 563–576.
 • Turner Bryan S. (1999) The Possibility of Primitiveness: Towards a Sociology of Body Marks in Cool Societies. „Body and Society”, vol. 5, no. 2/3, s. 39–50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c2580882-0ecd-4893-958a-3ebbcf6c107e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.