Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 266 | 36-48

Article title

Kierunki zmian globalnej nierównowagi płatniczej

Content

Title variants

EN
Trends in global payments imbalances

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Brak równowagi płatniczej na głównych kierunkach obrotów kapitałowych i handlowych określa się jako międzynarodową nierównowagę płatniczą. Globalna nierównowaga zaczęła gwałtownie narastać po kryzysach azjatyckim i rosyjskim w latach 1997-1998, osiągając najwyższy poziom w 2008 r., w 2009 r. uległa znacznemu zmniejszeniu, po czym znowu zaczęła rosnąć, ale już znacznie wolniej. W latach 2013-2014 odnotowano spadek w tym zakresie. Przedmiotem opracowania są następujące zagadnienia: przedstawienie istoty globalnej nierównowagi płatniczej, identyfikacja jej przyczyn, zbadanie związku jej występowania z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym oraz wskazanie dotychczasowych i przyszłych kierunków ewolucji tego fenomenu.
EN
Global payments imbalances began to grow rapidly after the Asian and Russian crises in 1997-1998 reaching a peak in 2008. In 2009, they had been significantly reduced, then they began to grow again, but more slowly, and in 2013-2014 the decline was observed. The aims of the study are: presenting the essence of global payments imbalances, identifying their causes, investigating the relationship between global payments imbalances and the global financial and economic crisis and identifying the current and future directions of the evolution of this phenomenon.

Year

Volume

266

Pages

36-48

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Instytut Handlu Zagranicznego
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Instytut Handlu Zagranicznego

References

 • Bernanke B.S. (2007), Global imbalances: recent developments and prospects, speech at the Bundesbank Lecture, Berlin, September 11, 2007, https://www.federalreserve.gov (dostęp: 27.06.2015).
 • IMF (2008), Balance of Payments Manual, Washington, D.C.
 • IMF (2015a), World Economic Outlook Database, April 2015, http://www.imf.org (dostęp: 27.06.2015).
 • IMF (2015b), http://www.imf.org (dostęp: 27.06.2015).
 • Lucas R. (1990), Why doesn’t capital flow from rich to poor countries? „American Economic Review”, Vol. 90, No. 2.
 • Lutkowski K. (2011), Globalna nierównowaga płatnicza i obecny kryzys finansowy, „Zeszyty Naukowe”, nr 29, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Meade J.E. (1958), The balance of Payments, Allen and Unwin, London.
 • Priewe J. (2011), Die Weltwirtschaft im Ungleichgewicht, Ursachen, Gefahren, Korrekturen, WISO Diskurs, Juni.
 • Raschen M. (2014), Die Problematik außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte, „Fokus Volkswirtschaft”, Nr. 44, KFW Economic Research.
 • Skąpiec D.A. (2013), Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Sławiński A. (2009), Przyczyny globalnego kryzysu bankowego [w:] J. Osiński, S. Sztaba (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Kolegium Ekonomiczno- Społeczne SGH, Warszawa.
 • Sobański K. (2010), Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki światowej – ujęcie retrospektywne i prospektywne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 238, Łódź.
 • Szczęśniak A. (2014), Petrodolary, czyli jak ropa naftowa dała początek globalnej niestabilności, http://nowadebata.pl/2014/11/30/petrodolary-czyli-jak-ropa-naftowadala- poczatek-globalnej-niestabilnosci/ (dostęp: 27.06.2015).
 • Treeck van, T. (2013), Globale Ungleichgewichte im Außenhandel und der deutsche Exportüberschuss, http://www.bpb.de/apuz/175492/globale-ungleichgewichte-imaussenhandel- und-der-deutsche-exportueberschuss?p=all (dostęp: 02.07.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c26ffeec-6743-4794-94ae-2947f87e7167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.