PL EN


2016 | 255 | 156-165
Article title

Rynek usług gastronomicznych skierowanych do osób podróżujących samochodami – stan obecny i perspektywy

Content
Title variants
EN
A gastronomy dedicated to car travelers - current situation and perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Segment usług gastronomicznych kierowanych do zmotoryzowanych turystów jest tematyką, która rzadko jest przedmiotem badań i rozważań literaturowych. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli placówek gastronomicznych z ww. segmentu (124 respondentów) oraz potencjalnych klientów tych placówek, tj. podróżujących samochodami w celach turystycznych (704 respondentów). Z analizy rezultatów wynika, że obecnie na rynku funkcjonują trzy główne rodzaje placówek gastronomicznych usytuowanych przy drogach: tradycyjne restauracje z pełną obsługą, restauracje sieciowe (również z opcją McDrive) oraz bistra na stacjach paliw. Większość ww. lokali kieruje swoją ofertę przede wszystkim do podróżujących samochodami w celach turystycznych, ważną grupą są także osoby podróżujące służbowo. Z badań konsumentów wynika, że korzystają oni z usług gastronomicznych w trakcie podróży stosunkowo rzadko, największy odsetek jada posiłki w restauracjach, liczba zwolenników pozostałych rodzajów lokali gastronomicznych była znikoma.
EN
The selected results of the study on the food service segment dedicated to motorized tourists are presented in this paper. The survey was conducted among food services representatives (124 respondents) and the potential clients ie. tourists that travel by passenger cars (704 respondents).The results showed that there are three main types of food service outlets located along the main roads: restaurants with full-service, network restaurants (including McDrive option) and bistros at fuel stations. Most of them dedicate their offer mainly to individual car travelers. The surveyed segment of travelers rather rarely eat in food service outlets, the most popular are full service restaurants.
Year
Volume
255
Pages
156-165
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością
References
 • Badanie polskiego sektora HoReCa (2009), www.research-pmr.com/pl/p428/badaniepolskiego-sektora-horeca (dostęp: 14.02.2015).
 • Dziadkowiec J. (2010), The Influence of Tangibles on the Quality Perception in Restaurants [w:] D. Plesea, M. Olaru, V. Dinu (eds.), Facing the Challenges of the Future:Excellence in Business and Commodity Science, Vol. II, Romania.
 • Dziadkowiec J. (2012), The Use of Importance-Performance Analysis in the Restaurant Business [w:] R. Merli (ed.), Technology and Innovation for a Sustainable Future:A Commodity Science Perspective, Rome.
 • Dziadkowiec J. (2016), Wymagania osób podróżujących samochodami odnośnie wybranych usług gastronomicznych, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Kowrygo B., Sawicka B. (1997), Gastronomia i przemysł spożywczy wobec rozwoju komunikacji drogowej w Polsce, „Przemysł Spożywczyˮ, nr 51(09).
 • Nowicki P., Sikora T. (2009), Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakośćˮ, nr 3(64).
 • Nowicki P., Sikora T. (2011), Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland, Center for Quality, Faculty of Engineering,University of Kragujevac, Kragujewac.
 • Nowicki P., Sikora T. (2012a), Consumer Behaviour at the Food Market [w:] R. Merli (ed.), Technology and Innovation for a Sustainable Future: A Commodity SciencePerspective, Rome.
 • Nowicki P., Sikora T. (2012b), Obligatory and Voluntary Food Safety Management Systems – The Up to Data Review, Center for Quality, Faculty of Engineering, Universityof Kragujevac, Kragujewac.
 • Orłowski D. (2007), Baza gastronomiczna jako ważny element zagospodarowania turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystykiˮ, nr 466(9).
 • Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, GUS, Warszawa, http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-523.htm (dostęp: 14.02.2015).
 • Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu i obliczania średniego ruchu dobowego na drogach powiatowych i gminnych, http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/file/a17392296886481f4923f9c0e95dbefe.pdf (dostęp: 14.02.2015).
 • Zawadzka L., Zieliński G. (2012), Hierarchizacja składnikowa determinant percepcji jakości usług turystycznych w obszarze wyżywienia, „Zarządzanie i Finanseˮ, nr 10(3/1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c3497f0e-b5a9-4964-add8-2e1f01112675
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.