Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 370 | 87-106

Article title

Wykorzystanie obligacji typu CoCo w dynamicznej regulacji instytucji sektora bankowego

Content

Title variants

EN
Use of contingent convertible bonds in dynamic regulation of banking sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba rozwiązania następującego problemu badawczego: czy, i jeśli tak, to dlaczego, regulacja statyczna banków powinna zostać zastąpiona regulacją dynamiczną i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać obligacje typu CoCo. Mając na uwadze tak sformułowany problem badawczy, w opracowaniu postawiono następującą hipotezę badawczą: obligacje odwrotnie zamienne (CoCo) wykorzystywane do obniżenia ryzyka bankowego mogą stanowić w sytuacjach kryzysowych ważny instrument w procesie dynamicznej regulacji instytucji sektora bankowego.
EN
The aim of this article is to try to solve the following research problem: whether, and if yes, why static regulation of financial services industry should be replaced or accompanied by dynamic regulations and what role can be played by contingent convertible bonds. Static regulation is proven to be insufficient and becoming inadequate to use in fast-evolving banking. Dynamic regulation brings needed flexibility, framework predictability as well as introduces a decentralized communication mechanism between banks and regulatory bodies. Contingent capital in a form of CoCo bonds serves as a clear regulatory message and raises probability of need for increased supervision and preventive actions. Additionally, use of CoCo bonds increases financial stability of the issuing bank and, in case of immediate conversion, helps in preventing the snow-ball effect of banks’ bailouts.

Year

Volume

370

Pages

87-106

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. XIII Edycja Studiów Doktoranckich
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Katedra Miasta Innowacyjnego

References

 • Allenby B.R. (2011), Governance and Technology Systems: The Challenge of Emerging Technologies [w:] G.E. Marchant, B.R. Allenby, J.R. Herkert (eds.), The Growing Gap between Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight: The Pacing Problem, Springer, Heidelberg.
 • Bando M. (2013), Inteligentna energetyka, wypowiedź podczas X Kongresu Nowego Przemysłu, Warszawa, 16.10.2013, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacjeogolne/aktualnosci/5479,X-Kongres-Nowego-Przemyslu-z-udzialem-URE.html (dostęp: 11.10.2017).
 • Banner S. (1997), What Causes New Securities Regulation? 300 Years of Evidence [w:] Issue 2 Markets and Information Gathering in an Electronic Age: Securities Regulation in the 21st Century, Vol. 75, Washington University Law Review.
 • Barefoot J.A. (2015), Disrupting Fintech Law, Fintech Law Reporter 18.
 • Coffee J. (2011), Systemic Risk after Dodd-Frank: Contingent Capital and the Need for Regulatory Strategies Beyond Oversight, “Columbia Law Review”, Vol. 111, No. 4, May, s. 795-847.
 • Culp Ch.L. (2002a), Contingent Capital: Integrating Corporate Financing and Risk Management Decisions, “Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 15, Iss. 1, s. 46-56.
 • Culp Ch.L. (2002b), The Revolution in Corporate Risk Management: A Decade of Innovations in Process and Products, “Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 14, Iss. 4, s. 8-26.
 • De Martino G., Libertucci M., Marangoni M., Quagliariello M. (2010), Countercyclical Contingent Capital (CCC): Possible Use and Ideal Design, Bank of Italy Occasional Paper No. 71.
 • Dermine J. (2013), Bank Regulations after the Global Financial Crisis – Good Intentions and Unintended Evil, “European Financial Management”, Vol. 19, No. 4, s. 658-674.
 • Deutsche Bank, CoCo Holders See What Regulators Mean by Risk, Bloomberg, 11.02.2016, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-11/deutsche-bankcoco-holders-learn-what-regulators-meant-by-risk (dostęp: 30.09.2017).
 • Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski. B. (2002), Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Elliott D.J. (2009), Bank Capital and the Stress Tests. Technical Report, Initiative on Business and Public Policy, The Brookings Institution.
 • Flannery M. (2009), Stabilizing Large Financial Institutions with Contingent Capital Certificates, http://www3.unisi.it/dbmf/vari%20pdf%20dottorato/Flannery_-_stabilizing_with_cocos.pdf (dostęp: 10.10.2017).
 • Flannery M.J. (2005), No Pain No Gain? Effective Market Discipline via ‘Reverse Convertibility Debentures’ [w:] H. Scott (ed.), Capital Adequacy beyond Basel: Banking, Securities, and Insurance, Oxford University Press.
 • Flannery M.J. (2016), Stabilizing Large Financial Institutions with Contingent Capital Certificates, “Quarterly Journal of Finance”, Vol. 6, No. 2, http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S2010139216500063 (dostęp: 10.10.2017).
 • Garrett B. (2016), Technology Will Keep Changing Everything–and Will Do It Faster, https://perma.cc/8DAH-M8M8 (dostęp: 7.10.2017)
 • Goodhart Ch. (2013), Goodhart’s Law, Le Libellio d’AEGIS, Vol. 9, No. 4, Hiver, Dossier 40 ans du CRG, http://lelibellio.com/wp-content/uploads/2013/02/Pages-29-%C3%A0-33-Goodhart-Ch.-2013-dossier-Goodharts-Law-Libellio-vol.-9-n%C2%B0-4.pdf (dostęp: 16.10.2017).
 • Gorynia M. (1999), Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista”, nr 6, s. 778-790.
 • Hancock D., Passmore W. (2010), A Framework that Incorporation Contingent Capital into the Capital Structure of Systemically-important Firms, Federal Reserve Bank of Chicago Proceedings, Iss. 1141.
 • Hilscher J., Raviv A. (2012), Bank Stability and Market Discipline: The Effect of Contingent Capital on Risk Taking and Default Probability, Working Paper Series, Brandeis University.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2017), Regulacje nadzorcze w zarządzaniu ryzykiem [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
 • Jaroszyński K., Wierzbowski M. (2011), Organy regulacyjne [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, t. 6, , C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Jaworski P., Liberadzki K., Liberadzki M. (2015), Regulatory and Economic Incentives for Issuing Contingent Convertibles, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2638279 (dostęp: 29.08.2017).
 • Jurkowska-Zeidler A. (2009), Publicznoprawne formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe [w:] J. Głuchowski (red.), System prawa finansowego. Tom IV. Prawo walutowe, Prawo dewizowe, prawo rynku finansowego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kaal W.A. (2014), Dynamic Regulation of the Financial Services Industry, “Wake Forest Law Review”, 48, s. 791-828, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2273857 (dostęp: 12.10.2017).
 • Koczur W. (2009), Decentralizacja jako przesłanka konieczna dla rozwoju koncepcji i praktyki zarządzania publicznego [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, AE, Katowice 2009, s. 181-199.
 • Laskowski S. (2009), Regulacja rynku energii elektrycznej, „Acta Energetica”, nr 2, s. 61-68.
 • Martynova N., Perotti E. (2015), Convertible Bonds and Bank Risk-taking, DNB Working Paper, No. 480, August 2015, https://www.dnb.nl/en/binaries/Working%20Paper%20480_tcm47-325130.pdf (dostęp: 2.10.2017).
 • McDonald R.L. (2013), Contingent Capital with a Dual Price Trigger, Working Paper, Kellogg School, 2010, “Journal of Financial Stability”, Vol. 9, No. 2, s. 230-241.
 • McHugh E. (2016), Understanding Contingent Convertible Securities: A Primer, NERA Economic Consulting, http://www.nera.com/content/dam/nera/publications/2016/Understanding_Contingent_Convertible_Securities-A_Primer.pdf (dostęp: 11.10.2017).
 • Merton R. (1977), An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees: An Application of Modern Option Pricing Theory, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 1, Iss. 1, s. 3-11.
 • Milne A., Whalley E. (2001), Bank Capital Regulation and Incentives for Risk-Taking, Warwick, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=F91E6C2C32A2D1221F602E8FB43B1085?doi=10.1.1.195.5877&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 6.10.2017).
 • Moody’s (2005), Moody’s Rating Methodology: Global Regulated Electric Utilities, https://www.moodys.com/research/Regulated-Electric-and-Gas-Utilities--PBC_157160 (dostęp: 15.10.2017).
 • Moody’s (2017), Moody’s CoCo Monitor: Q1 2017 Off To Steady Start. Moody’s Investor Service (2017), Moody’s: Global CoCo Issuance in 2017 Will Be on a Par with Previous Year, Global Credit Research, 30 May 2017, https://www.moodys.com/research/Moodys-Global-CoCo-issuance-in-2017-will-be-on-a--PR_367421 (dostęp: 29.09.2017).
 • Moody’s Investors Service (2016), Moody’s Quarterly Rated & Tracked CoCo Monitor Database – YE 2015.
 • Mori N. (2016), From Static Regulation to Dynamic Supervision, 31st Annual General Meeting of the International Swap and Derivatives Association, 13 April 2016, http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20160413/01.pdf (dostęp: 5.10.2017).
 • Murphy G., Walsh M., Willison M. (2012), Precautionary Contingent Capital, Financial Stability Paper No. 16 – 2012, Bank of England.
 • Pawłowski G. (2010), Gospodarka Pomorza na tle ogólnego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 [w:] K. Gomółka (red.), Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: gospodarka, społeczeństwo, polityka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg.
 • Pennacchi G., Vermaelen T., Wolff C.C.P. (2013), Contingent Capital: The Case of COERCs, http://ec.europa.eu/internal_market/economic_analysis/docs/presentations/vermaelen_en.pdf (dostęp: 7.102017).
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Values, “The Economist”, January-February, https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value (dostęp: 11.10.2017).
 • Pruchnicka-Grabias I. (2006), Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa.
 • Pyka I. (2008), Kapitał regulacyjny banków krajowych wobec wymogów Komitetu Bazylejskiego [w:] I. Pyka (red.), Kapitał finansowy banków, PWE, Warszawa.
 • Pyka A. (2017), Determinanty wyników finansowych i siły kapitałowej sektora bankowego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(43), s. 32-39.
 • Samuelson P. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, “The Review of Economics and Statistics”, Vol. 36, No. 4, s. 387-389.
 • Shang K., FSA, CFA, PRM, SCJP (2013), Understanding Contingent Capital, Casualty Actuarial Society, February, http://www.casact.org/research/understanding_contingent_capital_complet.pdf (dostęp: 20.09.2017).
 • Stasikowski R. (2009), Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Branta Publishing Company, Bydgoszcz.
 • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa.
 • Szydło M. (2010), Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa.
 • The Squam Lake (2009), An Expedited Resolution Mechanism for Distressed Financial Firms: Regulatory Hybrid Securities, https://www.cfr.org/content/publications/attachments/Squam_Lake_Working_Paper3.pdf (dostęp: 7.10.2017).
 • Urząd Regulacji Energetyki (2012), Wstęp, „Biuletyn URE”, nr 4, s. 1.
 • Vermeulen E., Fenwick M., Kaal W.A. (2016), TILEC Discussion Paper: Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster than the Law? https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2834531 (dostęp: 11.10.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c38fdaab-3df4-4e09-9033-023ddac6705f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.