Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 265 | 69-79

Article title

Modelowanie przestrzenne charakterystyk rynku pracy

Authors

Content

Title variants

EN
Spatial modelling of labor market characteristics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano oceny potrzeby zastosowania liniowego modelu przestrzennego dla wybranych charakterystyk rynku pracy: pracujących ogółem, pracujących kobiet oraz pracujących mężczyzn. Jako zmienne objaśniające modelu uwzględniono zmienne demograficzne oraz zmienną z kategorii Wynagrodzenia. Badano, czy włączenie do uzyskanych modeli czynnika przestrzennego poprawi ich jakość. W rozważaniach wzięto pod uwagę dwa podstawowe modele przestrzenne: model błędu przestrzennego oraz model opóźnienia przestrzennego; w wyniku przeprowadzonej analizy wskazano i oszacowano model przestrzenny odpowiedni dla badanych zmiennych.
EN
In many cases, when considered phenomena are settled on spatial localization, the spatial factor can be very important – it can help to explain the variation of chosen characteristics and can improve the quality of estimated models. The main purpose of the paper is to identify if it is necessary to use spatial modelling for selected labor market characteristics. In the analyses two spatial models were taken into consideration: the spatial error model and spatial lag model. The models were estimated, verified and the best one was indicated.

Year

Volume

265

Pages

69-79

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki

References

 • Anselin L. (2006), Spatial Analysis with GeoDa. 4. Spatial Regression, University of Illinois, Urbana-Champaign.
 • Cliff A. & Ord J.K. (1970), Spatial Autocorrelation: A Review of Existing and New Measures with Applications, “Economic Geography”, Vol. 24.
 • Kopczewska K. (2011), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran, CeDeWu, Warszawa.
 • Kopczewska K., Kopczewski T. i Wójcik P. (2013), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Mastalerz-Kodzis A. i Pośpiech E. (2015), Autokorelacja przestrzenna wybranych charakterystyk społeczno-ekonomicznych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, T. XVI, nr 4.
 • Mastalerz-Kodzis, A. i Pośpiech, E. (2015), Spatial and Temporal Analysis of Labor Market Characteristics, “Folia Oeconomica Stetinensia” (na etapie recenzji).
 • Pietrzykowski R. (2011), Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 4.
 • Pośpiech E. (2015), Analiza przestrzenna bezrobocia w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 227, s. 59-74.
 • Suchecki B., red. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tobler W. (1970), A Computer Model Simulating Urban Growth in Detroit Region , „Economic Geography”, No. 46(2).
 • [www 1] http:// http://stat.gov.pl/bdl (dostęp: 7.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c3c37dea-decf-47ae-9b0b-a96a87cd2b6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.