PL EN


2018 | 352 | 258-268
Article title

Trendy światowe w obszarze ładu korporacyjnego jako remedium na kryzysy finansowe

Authors
Content
Title variants
EN
World trends in the area of corporate governance as remedium for crisis finances
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowane w ostatnich latach zawirowania na rynkach międzynarodowych, kryzys gospodarczy, potrzeba przeciwdziałania oszustwom, skandalom i nadużyciom finansowym stały się impulsem do poszukiwań determinant podnoszących konkurencyjność gospodarek i niwelujących przy tym wskazane powyżej zagrożenia wraz z całą gamą wynikających z nich konsekwencji. Dlatego celem artykułu jest podjęcie próby oceny roli, jaką odgrywa ład korporacyjny we współczesnej gospodarce.
EN
The recent turmoil in international markets, the economic crisis, the need to combat fraud, scandals and financial fraud have become an impetus for the search for determinants that increase the competitiveness of economies and the non-threatening threats outlined above, along with the full range of consequences. The paper is trying to assess the role that corporate governance plays in the modern economy.
Year
Volume
352
Pages
258-268
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
References
 • Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, SGH, Warszawa.
 • Aluchna M. (2015), Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Blejer-Gołębiowska A. (2010), Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Colley J.L., Doyle G., Logan W., Stettinius W. (2005), Ład korporacyjny, Liber, Warszawa.
 • Frydman R., Rapaczyński A., Earle J.S. i in., (1994), Proces prywatyzacji w Europie Środkowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne − Central European University, Warszawa.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Liberska B. (2016), Nowa globalna architektura finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.
 • Lis K.A., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Monks R.A.G., Minow N. (1996), Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century, Blacwell Publishers, Cambridge.
 • Nartowski A.S. (2016), Dobre Praktyki Spółek Notowane na GPW 2016, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.
 • OECD (2004), Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Paris.
 • Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., red. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Urbanek P. (2010), Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-97.
 • Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa.
 • [www 1] http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf (dostęp: 10.09.2017).
 • [www 2] http://www.ecgi.org/codes/documents/stande.pdf (dostęp: 10.09.2017).
 • [www 3] http://www.ecseonline.com/PDF/CACG%20Guidelines%20-%20Principles%20for%20Corporate%20Governance%20in%20the%20Commonwealth.pdf (dostęp: 10.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c419e894-c191-4e24-9986-3c54427afa83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.