PL EN


2017 | 318 | 13-22
Article title

Ocena działalności i efektywności kształcenia wrocławskich liceów

Content
Title variants
EN
Evaluating the effectiveness of Wroclaw high schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena działalności liceów wrocławskich na potrzeby procesu optymalizacji alokacji zasobów i polepszenia jakości kształcenia. Obie zasady skuteczności (effectiveness) kształcenia i efektywności (effeciency) decydują o sprawności działalności instytucji [por. Lubińska (red.), 2009]. Ocena powinna mieć wpływ na odkrywanie poziomu jakości kształcenia, rozumianego zarówno jako proces nauczania, jak i uczenia się, a szczególnie na zwiększenie wydajności i skuteczności działań instytucji, rozumianych jako poprawa potencjału wiedzy i umiejętności uczniów, a w wymiarze globalnym poprawa dobrobytu społecznego.
EN
The aim of this article is to assess the activities of secondary schools Wroclaw for the purposes of optimizing the allocation of resources and improve the quality of education. Both the principle of effectiveness (effectiveness) and efficiency of education (effeciency) decide about the efficiency of the institution [see: Lubińska T. (ed.), 2009]. The assessment should have an impact on discovering the quality of education, understood both as a process of teaching and learning, and especially to increase the efficiency and effectiveness of institutions, understood as strengthening the potential of knowledge and skills of the students and the global improvement of social welfare.
Year
Volume
318
Pages
13-22
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Matematyki i Cybernetyki
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Matematyki i Cybernetyki
References
  • Aitkin M., Longford N. (1986), Statistical Modelling Issues in School Effectiveness Studies, "Journal of the Royal Statistical Society", Vol. 149, No. 1.
  • Barro R.J., Lee J.W. (2000), International Data on Educational Attainment. Updates and Implication, "NBER Working Paper", No. 7911.
  • Biernacki M., Ejsmont W. (2011), Efektywność kształcenia we wrocławskich liceach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", No. 253.
  • Biernacki M. (2013), Evaluation of the Effectiveness of the Education System In Poland, "Journal of Educational and Social Research", Vol. 2, No. 5, Sapienza University of Rome.
  • Fukuyama F. (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
  • Hanushek E., Kimko D. (2000), Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations, "The American Economic Review", No. 90.
  • Roy B., Vincke P. (1984), Relational Systems of Preference with One or More Pseudocriteria: Some new Concepts and Results, "Mangement Science", No. 30/11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c441bce6-2590-42f3-8d10-44b24f89d0d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.