Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 254 | 89-98

Article title

Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu a wielkość przedsiębiorstwa

Content

Title variants

EN
Instruments of corporate social responsibility in connection with the size of enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej z instrumentami społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR). W pierwszej części dokonano wieloaspektowej identyfikacji CSR, akcentując elementy wspólne różnych definicji tej koncepcji. W kolejnej części zaprezentowano wybrane narzędzia społecznej definicji biznesu, a następnie dokonano ich analizy pod kątem zastosowania ich w różnych rodzajach przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na wielkość przedsiębiorstwa.
EN
This article discusses the instruments of Corporate Social Responsibility in enterprises. The first part includes a definition of CSR and presents common aspects of main definitions. Moreover, this article analyses chosen instruments of Corporate Social Responsibility for enterprises in Poland. CSR is important for big enterprises as well as small and medium-sized enterprises, but SME often do not have enough resources to invest in CSR. They can use different instruments of CSR than big enterprises.

Year

Volume

254

Pages

89-98

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

References

 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i praktycznym, Difin, Warszawa.
 • Filek J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Ekonomiczna, Kraków.
 • Korpus J. (2006), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Leoński W. (2014), Koncepcja CSR na wczesnym etapie rozwoju firmy, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 5, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin.
 • Łukasiewicz-Kamińska A. (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa.
 • Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011), Komisja Europejska (COM (2011), 681, Bruksela.
 • PARP (2011), Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa.
 • Rudnicka A. (2012), CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sokołowska A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Żemigała M. (2007a), Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Żemigała M. (2007b), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • [www 1] http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,7383,liberty_ubezpiecze nia_z_ konkursem_na_mem (dostęp: 6.12.2014).
 • [www 2] http://www.odpowiedzialnybiznes.eu/38/Narzedzia_CSR/ (dostęp: 20.10.2014).
 • [www 3] http://wolontariatpracowniczy.pl/wpisy/wolontariat-pracowniczy-kapitalna-wartosc-csr-nf-pl (dostęp: 6.12.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c44e1dd7-5d4e-46db-b1bb-b8aa1b542198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.