Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 23 | 3 | 75-88

Article title

Wyzwania współczesnej rodziny

Authors

Content

Title variants

EN
Challenges Facing Contemporary Family

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The challenges facing contemporary family come from the fact that all events related to political, social, cultural and religious changes cumulate in this basic human community. The role of a family is particularly significant in those places where anti-religious regulations make it difficult for parents to educate their children in faith according to their will. The primary challenges of a contemporary family may be balanced applying the principle of a Christian organization Jeunesse Ouvriere Chretienne (JOC). This method first asks one to see (voir) various threats to a family which are related to cultural changes, progressive dechristianization and new trends which are against the Christian vision of family and marriage. Not only should the threats be seen but one should also collate and assess them (juger), i.e. point out how they harm a family and why one should radically object to them. On the third stage one should act (agir) and take concrete pro-family measures in order to prevent significant erosion of sacramental marriage which form the foundation of the Catholic family. The community of family life advocates is looking forward to concrete proposals connected with the Synod of Bishops on family which started in Rome in 2014. They should present the range of activities in defense of family and new formation perspectives.

Year

Volume

23

Issue

3

Pages

75-88

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydział Teologii KUL, Lublin

References

 • Adamski F., Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków: WAM 1982.
 • Finke M., Pedagogika wiary, Poznań: PWT. Redakcja Wydawnictw 1996.
 • Ilnicka R. M., Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” 2008.
 • Duszpasterstwo rodzin, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin – Rzeszów: „Bonus Liber” Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2013.
 • Kostrzewa S., Odebrać dzieciom niewinność, [online] [dostęp: 30.11.2014]. Dostępny w Internecie: http://search.tb.ask.com.
 • Kasjaniuk E., Nowacka M., Katechizacja, EK VIII, Lublin: TN KUL 2000, kol. 1035–1036.
 • Kreis H., Święta Rodzina z Nazaretu, Kraków: WAM 2004.
 • Murawski C., Współczesna rodzina w świetle XII Międzynarodowego Kongresu Rodziny, Homo Dei 58 (1989) 4, 287–293.
 • Peters M.A., Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, tłum. L. Woroniecki, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013.
 • Rodzina, wartości, przemiany, red. M. Ruszel, Rzeszów–Stalowa Wola: Fundacja Uniwersytecka 2010.
 • Rodzina wobec zagrożeń, red. M. Duda, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008.
 • Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin: RW KUL 1997.
 • Rozkrut T., Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym, Tarnów: Biblos 2010.
 • Stala J., Podstawy teologiczno-antroplogiczne katechezy rodzinnej, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1998.
 • Śledzianowski J., Bębas S., Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2013.
 • Święs K., Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej, Lublin: TN KUL 2011.
 • Tyl S., Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny, Kościół i Prawo 15 (2013) 2, 227–242.
 • Wołoszynowa L., Dzieciom – Rodzicom – Nauczycielom, Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec” 2001.
 • Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, red. M. Zając, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Zając M., Małe kroki w wielkiej sprawie wychowania seksualnego w rodzinie, w: Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie, Lublin: Wydawnictwo Natan 2014, 269–282.
 • Zając M., Parafia miejscem katechezy, w: Miejsca katechezy: rodzina, parafia, szkoła, red. S. Kulpaczyński, Lublin: Polihymnia 2005, 73–98.
 • Zając M., Wrażliwość na znaki czasu, w: Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyk chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millenno ineunte, red. J. Królikowski, J. Stala, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001, 248–259.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c58acf49-6fdd-44c7-835f-f6409ac7258e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.