Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 363 | 52-61

Article title

Artykuł 77 prawa restrukturyzacyjnego i jego korespondencja z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie podatku od wartości dodanej

Content

Title variants

EN
Article 77 of restructuring law and its correspondence with the council directive 2006/112/EC of 28 november 2006 on the common system of value added tax

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w prawie restrukturyzacyjnym utrzymano dotychczasowy prymat wymagalności zobowiązań podatkowych dla oceny objęcia wierzytelności podatkowych układem, czy też wypracowane uregulowanie pozwoliło na zbliżenie polskiego ustawodawstwa do rozwiązań przewidzianych w europejskich dyrektywach podatkowych, a tym samym pozwoliło dłużnikowi na objęcie wierzytelności podatkowych układem, wpływając na polepszenie jego płynności finansowej.
EN
The article attempts to answer the question whether in the restructuring law the current primacy of tax arrearages associated with maturity of tax liabilities with the purpose of assessment of covering the tax debts with an arrangement or has the regulation made allowed for the approximation of Polish legislation to the solutions provided for in the European tax directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, bereaving of maturity of tax liabilities of the value added from its due payment day.

Year

Volume

363

Pages

52-61

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa i Ubezpieczeń

References

 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., red. (2006), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 • Hrycaj A., Jakubecki A., Witosz A., red. (2016), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego, t. 6, C.H.Beck, Warszawa.
 • Martini J., red. (2014), Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz, Unimex, Wrocław.
 • Pietrzykowski K., red. (1999), Kodeks Cywilny. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa.
 • Torbus A., Witosz A., Witosz A.J., red. (2016), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. z 2018 r., poz. 800.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2009 r., poz. 175.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r., poz. 1221.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2017 r., poz. 1508.
 • Wyrok ETS z 17 września 1980 r., 730/79, Philip Morris Holland B.V., Komisja Wspólnot Europejskich, Legalis.
 • Wyrok WSA z dnia 22 marca 2000 r., SA/Sz 357/99, Lex nr 41.
 • Wyrok WSA z dnia 17 listopada 2010 w Gliwicach, I SA/Gl 709/10, Lex 1605730.
 • Wyrok WSA z dnia 10 czerwca 2014 r., I SA/Gl 1279/13, Legalis.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c5c2e70b-27b0-4186-b630-900703ff2cd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.