PL EN


2011 | 20 | 271-280
Article title

Językowe konsekwencje Motu Proprio Summorum Pontificum

Authors
Content
Title variants
EN
Linguistic Consequences of Motu Proprio Summorum Pontificum
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is concerned with language change in Polish resulting from the ‘restoration’ of the Tridentine Mass in the Roman Catholic Church on the basis of Motu proprio Summorum Pontificum issued by Benedict XVI. The change in question has to do with the appearance of new Latin lexical borrowings in Polish as well as the ‘reactivation’ of those earlier, but somewhat forgotten, Latinate items. Although the process is limited in scope and might have a temporary character, it is an interesting instance of the influence of extra linguistic events on language.
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź
References
 • Crystal D., (2001), Language and the Internet, Cambridge.
 • Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., (1999), Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo, Warszawa.
 • Dubisz S., (2007), Wpływ łaciny na język polski, „Poradnik Językowy”, 05/2007, 3–13.
 • Klemensiewicz Z., (1974), Historia języka polskiego, Warszawa.
 • Milcarek P., (2009), Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Dębogóra.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.
 • Ratzinger J., (1998), Moje życie. Wspomnienia z lat 1927–1977, Częstochowa.
 • Rospond S., (1973), Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • Rybicka H., (1976), Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2003.
 • Young People Flock to the Old Mass, „Inside the Vatican”, January 2007, 24–27.
 • ŹRÓDŁA INTERNETOWE
 • krzyz.katolicy.net
 • www.fidelitas.pl
 • www.nowyruchliturgiczny.com
 • www.sanctus.pl
 • www.sjp.pl
 • www.wsjp.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c5ef9129-3039-444c-81c1-a6b9bee9733f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.