Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 247 | 7-19

Article title

Visualisations of the risk investment valuation and the level of inventory control using the GeoGebra software

Content

Title variants

PL
Wizualizacje w ocenie ryzyka inwestycyjnego i sterowaniu poziomem zapasów z wykorzystaniem programu GeoGebra

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The development of information technology forces the usage of software tools in the analysis and visualisation of risk in various fields including economics, finance, management. The graphic presentation of analysis results as well as various relationships contributes to their better understanding. Modern computer software allows for showing dynamics of various decision problems. The aim of the paper is to present the dynamic visualisations of risk analysis in selected fields using the GeoGebra software.
PL
Rozwój technologii informatycznych wymusza korzystanie z programów komputerowych w zakresie analizy i wizualizacji ryzyka w różnych dziedzinach, w tym ekonomii, finansach, zarządzaniu. Graficzne przedstawienie wyników analizy, jak również różnych zależności, przyczynia się do ich lepszego zrozumienia. Nowoczesne oprogramowanie komputerowe pozwala na pokazywanie dynamiki różnych problemów decyzyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych dynamicznych wizualizacji ryzyka utworzonych z wykorzystaniem programu GeoGebra.

Year

Volume

247

Pages

7-19

Physical description

Contributors

References

 • Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Dudycz H. (1998), Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
 • Haugen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
 • Keating C., Shadwick W. (2001), A Universal Performance Measure, “Journal of Performance Measurement”, 6, p. 59-84.
 • Kopańska-Bródka D. (1999), Optymalne decyzje inwestycyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kopańska-Bródka D. (ed.) (2004), Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kozak A., Łaguna M. (2014), Metody prowadzenia szkoleń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2015), Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną (Relationship between Omega Function and Stochastic Dominance), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 237, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, p. 70-78.
 • Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (in print), Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie (Omega Ratio in the Evaluation of Decision Alternatives with a Continuous Probability Distribution on the Example of Shares Quoted on Warsaw Stock Exchange), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Michalska E., Kopańska-Bródka D. (2015), The Omega Function for Continuous Distribution [in:] D. Martinčik, J. Ircingová, P. Janeček (eds.), 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, Conference Proceedings, University of West Bohemia, Plzeň (Czech Republic), p. 543-548.
 • Niemann H., de Mori R., Hanrieder G. (1994), Progress and Prospects of Speech Research Technology, Proceedings in Artificial Intelligence, CRIM/FORWISS Workshop, Munchen, September.
 • Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998), Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • [www 1] http://geogebra.org (access: 15.09.2015).
 • [www 2] http://www.stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm (access: 15.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c60b34f2-f587-4bc5-b036-0b90e4f912f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.