Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 310 | 225-235

Article title

Systemowe wsparcie kompetencji kluczowych dla oświaty w perspektywie 2014-2020

Content

Title variants

EN
System support for key competences in education in the period 2014-2020

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wsparcia kształtowania kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy już na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem środków z Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Tłem artykułu są wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli oraz rodziców uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Gryfice w województwie zachodniopomorskim, dotyczących kompetencji kluczowych posiadanych przez uczniów oraz nauczycieli.
EN
The article is aimed at presenting the necessity and possibility of supporting the development of key competences and skills essential for being successful on the labour market as soon as at primary and lower secondary education levels. Special attention is paid to funds from Regional Operational Programmes for the period 2014-2020. Against that general background, the author presents the results of survey on key competences developed by students and teachers, and conducted among teachers and parents of students attending primary and lower secondary schools in the Municipality of Gryfice located in West Pomeranian voivodeship.

Year

Volume

310

Pages

225-235

Physical description

Contributors

  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

References

  • Abelite M., Baran P., Dębińska K., Łuc A. (2012), Kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum, Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
  • Jeruszka U. (2016), Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
  • Juchnowicz M. (red.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa.
  • Korpysa J. (red.) (2013), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkołach ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
  • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa (2015), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (2015), Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pomorze Zachodnie. Perspektywa 2020, wersja 11.1 (2016), Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
  • Włodarczyk K. (2015), E-learning jako element lifelong learning. Przykład społeczeństwa polskiego, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 39, t. 3, Zeszyty Naukowe nr 849, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 397-409.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c679b5ea-552d-4edf-b015-17c423236c48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.