PL EN


2011 | 91 | 105-113
Article title

Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Title variants
EN
THE MEANING OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE SEDATE DEVELOPMENT OF COUNTRY AREAS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono rolę ośrodków doradztwa rolniczego w aspekcie popularyzacji i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zwrócono uwagę na istotną rolę, realizowane zadania oraz działalność doradztwa we współczesnym rolnictwie. Podjęto próbę analizy działań Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach w zakresie ekologii i ochrony środowiska, które mają istotny wpływ na zrównoważony rozwój wschodniej części województwa mazowieckiego.
EN
The article shows the activity of agriculture advisory offices on the aspect of popularization and promotion of sustainable development of agriculture. The issues of an essential role, and tasks of advisory offices at the present were pointed out, also the activities of the Mazovian Agriculture Advisory Office in the matter of sustainable development of agriculture was analysed.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, tnowa@wp.pl
References
  • 1. Adamowicz M., 2000: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERIA 2, 1.
  • 2. Fotyma M., Kuś J., Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego, [w:] Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku. Pamiętnik Puławski, IUNG 2000.
  • 3. Mizgajski A., Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w województwie poznańskim, "Przegląd Komunalny" nr 7/1998.
  • 4. Nowogródzka T., Wpływ rozwoju regionalnego na zmiany organizacji doradztwa rolniczego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach Nr 83, (2009), Seria: Administracja i Zarządzanie.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c68a9e93-ab12-4267-aa71-658504e940db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.