Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 11 | 1(20) | 57-78

Article title

Transpersonalna analiza psyche nieświadomej w poezji Czesława Miłosza

Authors

Title variants

EN
TRANSPERSONAL ANALYSIS OF THE UNCONSCIOUS PSYCHE IN CZESŁAW MIŁOSZ’S POETRY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The works of Czesław Miłosz are characterised by a complex approach to religion. His poetry demonstrates a multifaceted insight into transcendence. We can distinguish three types of such insight: 1) traditional insight seen as an appropriately modified understanding of the other world, in line with a relevant religious model; 2) ecstatic insight; and 3) unresolved confrontation with the terrifying Mystery. In Miłosz’s poems one can find descriptions of old age and the awareness of inevitable death as well as the related questions of What is it like to cross the boundary between life and death? or What is there on the other side? The answers come from images rooted in imagination, dreams and visionary states. As in shamanic ecstasy or in the altered states of consciousness, in which the subliminally processed content leads to the modification of the perceived reality – dreams, visions and fantasies underlie the understanding of the transcendental, and shape the religious image of the other world. Both the passage and the vision of the land on the other shore are presented in Miłosz’s poetry by the symbols which are recognisable, culture-bound, present in the sphere of sacrum and studied by the anthropology of religion. Currently, this borderland area is also of interest to a newly developed transpersonal psychology, whose principles are briefly presented in the article. What is striking is the consistency between the symbols generated by the unconscious with those which are the essence of religious experience.

Contributors

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

References

 • Cz. Miłosz, No tak, trzeba umierać pochodzi (z tomu Druga przestrzeń), [w:] tenże, Wiersze wszystkie, Kraków 2011.
 • Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Paryż 1977.
 • Cz. Miłosz, Daemones (z tomu To), [w:] tenże, Wiersze wszystkie....
 • C.G Jung, Wspomnienia, sny, myśli, tłum. R. Reszke, Warszawa 1993.
 • L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2005.
 • Cz. Miłosz, Do pani profesor w obronie honoru kota i nie tylko (z tomu Na brzegu rzeki), [w:] tenże, Wiersze wszystkie...
 • E. Swedenborg, O niebie i piekle, uwspółcześniła polszczyznę i zredagowała na podstawie wydania londyńskiego z roku 1880 D. Kielczyk, Warszawa 1982.
 • J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1993.
 • K. Kerényi, Dionizos, tłum. I. Kania, Kraków 1997.
 • Cz. Miłosz, Orfeusz i Eurydyka, [w:] tenże, Wiersze wszystkie…
 • A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001.
 • A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 2004.
 • T. Sikora, Użycie substancji halucynogennych a religia, Kraków 1999.
 • S. Grof, Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii, tłum. I. Szewczyk, Kraków 1999.
 • J. Kochanowski, Dzieła polskie, t. II, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969.
 • A. Tomalak, Imiona róży, Bielsko-Biała 2006.
 • Tybetańska Księga Umarłych, tłum. I. Kania, Kraków 1991.
 • E. Swedenborg, Dziennik snów. 1743–1744, tłum. M. Kalinowski, Poznań 1996.
 • Cz. Miłosz, Alkoholik wstępuje w bramę niebios (zbiór To), [w:] tenże, Wiersze wszystkie…,
 • Cz. Miłosz, Daemones, [w:] tenże, Wiersze wszystkie…,
 • H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.
 • K. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.
 • Cz. Miłosz, A jeżeli (tom Druga przestrzeń), [w:], tenże, Wiersze wszystkie…
 • R. Goetschel, Kabała, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1994.
 • Cz. Miłosz, Druga przestrzeń (tom Druga przestrzeń), [w:] tenże, Wiersze wszystkie…
 • Cz. Miłosz, Bieg (zbiór To), [w:] tenże, Wiersze wszystkie...
 • C.S. Lewis, Siostrzeniec Czarodzieja [w:] Opowieści z Narnii, t. II, tłum. A. Polkowski, Warszawa 1991.
 • Cz. Miłosz, Łąka (tom Na brzegu rzeki), [w:] tenże, Wiersze wszystkie...
 • M. Eliade, Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1999.
 • I. Curie, „Nie wszystek umrę”. Niezwykłe odkrycia stu lat badań nad śmiercią, pierwsze wydanie Ontario, Kanada, 1978, tłum. Z. Domaniewska.
 • Czesław Miłosz in memoriam, red. J. Gromek, Kraków 2004.
 • B. Tomalak, Orfeusz i Eurydyka – inny wymiar, „Świat i Słowo” 2006, nr 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c6975535-af7c-4e2a-be95-002c99321088
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.