Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 241 | 112-124

Article title

Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie

Content

Title variants

EN
Omega Ratio in the Evaluation Of Decision Alternatives with a Continuous Probability Distribution on the Example of Shares Quoted on Warsaw Stock Exchange

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu dyskretnego rozkładu losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W artykule przedstawiono przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp zwrotu. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja zależności uporządkowania (względem wskaźnika omega) losowych wariantów decyzyjnych od przyjętego rozkładu.
EN
When comparing shares quoted on the stock exchange, investors the most often use the criteria which are based on selected parameters of the probability distribution. In such approach historical date are being used and a discrete probability distribution of random returns is assumed. The omega ratio is a measure which takes into account all the information about the probability distribution. In this paper we present the example of applying the omega ratio to the evaluation of shares assuming a continuous distribution of returns. The aim of this paper is to empirically verify the relationship between the order (according to the omega ratio) of random decision alternatives and the assumed probability distribution.

Year

Volume

241

Pages

112-124

Physical description

Contributors

References

  • Jakubowski J., Sztencel R. (2010), Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa.
  • Karlis D. (2002), An EM Type Algorithm for Maximum Likelihood Estimation of the Normal-inverse Gaussian Distribution, "Statistics & Probability Letters", 57, s. 43-52.
  • Michalska E. (2015), Zastosowanie wskaźnika omega w podejmowaniu decyzji przy niepełnej informacji liniowej [w:] J.B. Gajda, R. Jadczak (red.), Badania Operacyjne. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153-165.
  • Michalska E., Kopańska-Bródka D. (2015), The Omega Function for Continuous Distribution [w:] D. Martinčik, J. Ircingowá, P. Janeček (eds.), Conference Proceedings, 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, University of West Bohemia, Plzeň, s. 543-548.
  • Piasecki K., Tomasik E. (2013), Rozkład stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego, edu-Libri, Kraków-Warszawa.
  • Shadwick W., Keating C. (2002), A Universal Performance Measure, "Journal of Performance Measurement", 6 (3), s. 59-84.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611
ISSN
2449-562X

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c6b808a0-ea7a-4375-9a71-696ac190ee9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.