PL EN


2016 | 253 | 108-117
Article title

Data księgowego ujęcia polsko-czeskiego połączenia transgranicznego a wartość firmy oraz wynik finansowy z transakcji połączenia

Content
Title variants
EN
Decisive day in a cross-border merger and presentation of its financial results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomimo implementacji dyrektywy regulującej połączenia transgraniczne do prawa krajowego Polski i Republiki Czeskiej, nadal występują trudności w przeprowadzeniu polsko-czeskiego połączenia. W artykule wskazano możliwe rozwiązanie problemu dotyczącego dnia księgowego rozliczenia połączenia. Artykuł prezentuje też rozważania dotyczące metodyki ustalania wartości firmy poprzez analizę porównawczą czeskich i polskich regulacji rachunkowości połączeń. Zwrócono uwagę na zagrożenie nieprawidłowej wyceny wartości firmy oraz pominięcie wyniku finansowego osiągniętego na transakcji połączenia, co może mieć miejsce w wypadku literalnego stosowania polskich regulacji rachunkowości połączeń.
EN
Although cross-border mergers’ directive was implemented into Polish and Czech legislature, some obstacles still exist that unable merger of Polish and Czech companies. The article presents possible solution in the field of decisive day. It also contributes into the literature with analysis of Polish and Czech business combinations’ accounting regulations. Threat of unreliable goodwill valuation was described together with a possibility of not presenting financial results of business combinations under present Polish accounting law.
Year
Volume
253
Pages
108-117
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
  • Carlin T.M. & Finch N. (2007), Towards a Theory of Goodwill Impairment Testing Choices under IFRS, “Journal of Theoretical Accounting Research”, No. 3.
  • International Accounting Standard Board (2005), Exposure Draft – Business Combinations. Comment Letter Summary, Financial Accounting Standard Board, London.
  • Jahmani Y. & Talukdar M. (2007), Goodwill: A New Window for Earnings Management? [w:] Business Research Yearbook. Global Business Perspectives, Vol. XIV, M.G. Adams, A. Alkhafaji (eds.), Ibid Press, Melton.
  • Olante M.E. (2010), Overpaid Acquisitions and Goodwill Impairment Losses – Evidence from the US, http://ssrn.com/abstract=2173180 (dostęp: 13.06.2014).
  • Sedláček J., Křížová Z. & Hýblová E. (2012), Comparision of Accounting Methods for Business Combinations, “Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, nr 2.
  • Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive (2013), Bech-Bruun, Lexidale, for the Directorate General for the International Market and Services, the European Union.
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
  • Vermeylen J. & Vande I., eds. (2012), European Cross-Border Mergers and Reorganizations, Oxford University Press, Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c6e06f77-1b67-48c9-bd38-9afe0696171a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.