Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 244 | 7-16

Article title

Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych

Authors

Content

Title variants

EN
Personal Aspects of the Success of the Educational Project Implemented Using Agile Project Management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji sukcesu projektu edukacyjnego oraz jego efektywności z punktu widzenia zarządzania zespołem projektowym w metodykach tradycyjnych oraz zwinnych zarządzania projektem. Na podstawie badań empirycznych wskazano na główne zalety oraz problemy wynikające ze stosowania metodyk zwinnych, które determinują sukces projektu. Zaprezentowano sposób tworzenia zespołu projektowego, zarządzania wewnątrz zespołu oraz sposób komunikacji i zarządzania ryzykiem w projekcie.
EN
The article attempts to identify the success of the educational project and its effectiveness from the point of view of managing the project team in the methodologies of traditional and agile project management. Based on empirical studies pointed out the main advantages and problems arising from the use of agile project management that determine the success of the project. Learn how to create a project team within the management team and the way of communication and risk management in the project.

Year

Volume

244

Pages

7-16

Physical description

Contributors

References

 • Elssamadisy A. (2010), Agile. Wzorce wdrażania praktyk zwinnych, Helion, Gliwice.
 • Gładys-Jakóbik J. (2000), W poszukiwaniu przedsiębiorstwa inteligentnego: organizacje i ich otoczenie w opiniach polskich kierowników [w:] Raport o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kerzner H. (2005), Advanced Project Management, Helion, Gliwice.
 • Kędziora A.F. (2011), Metodyka SCRUM w małych i średnich projektach informatycznych, http://min.wmi.amu.edu.pl/wp cotent/uploads/2011/04/PM KEDZIORA SCRUM pdf. (dostęp: 14.03.2015).
 • Kopczyński T. (2014), Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 9 (270).
 • Koskela L., Howell G. (2002), The Underlying Theory of Project Management Is Obsolete, Proceedings of the PMI Research Conference, Seattle, WA, June.
 • Leśniak M. (2013), Agile: zwinne metodyki zarządzania projektami; http://www.altkomakademia. pl/warto-wiedziec/i/agile-zwinne-metodyki-zarzadzania- projektami (dostęp: 8.03.2015).
 • Mierzwińska L. (2013), Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_17.pdf (dostęp: 8.03.2015).
 • Prywata M. (2010), Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w tworzeniu aplikacji internetowych, http://www.web.gov.pl/g2/big/2010_05/892b33cf3170847c71f3f21 a7f07d873.pdf, (dostęp: 8.03.2015).
 • Schwabe M. (2007), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja, Wolters Kluwer business, Łódź.
 • Skalik J. (red.) (2009), Zarządzanie projektami, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Słoniec J. (2015), Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Szczotok M. (2009), Techniki lekkie w tradycyjnym podejściu do zarządzania projektem IT, http://insoftech.nazwa.pl/PManager/index.php?option=com_content&view=article &id=201:techniki-lekkie-w-tradycyjnym-podejciu-do-zarzdzania-projektem-it&catid= 35:zarzdzanie-projektami&Itemid=57 (dostęp: 8.03.2015).
 • Wyrozębski P. (2014), Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa.
 • [www 1] Uchwała nr 423/XLII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pt.: "Aktywnie w przyszłość", http://www.bip.powiat.nowysacz.pl/rada/uchwaly_rady/iii_ kadencja/rok_2010/page2.html (dostęp: 22.03.2015).
 • [www 2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/ (dostęp: 22.03.2015r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c6fe2554-fe47-494b-900e-fe06ef645260
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.