Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 232-240

Article title

Innowacyjność małego przedsiębiorstwa informatycznegostudium przypadku

Content

Title variants

EN
Innovation of the small it enterprise – case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktywność innowacyjna polskich małych przedsiębiorstw kształtuje się na poziomie niższym niż w przedsiębiorstwach średnich i dużych z powodu m.in. niskich nakładów na prace B+R. Dofinansowanie tych prac ze środków publicznych stanowi często bodziec do rozpoczęcia tego typu działalności i pozwala na wykorzystanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest prezentacja innowacji produktowej na skalę światową opracowanej przez małe przedsiębiorstwo informatyczne z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Systemy informatyczne jako innowacje produktowe odgrywają dużą rolę w procesie dyfuzji innowacji, indukując innowacje procesowe i organizacyjne w przedsiębiorstwach, które je użytkują.
EN
Innovative activity of Polish small enterprises is at a lower level than in the large and medium-sized ones because of the low R&D expenses (among others). Subsidy of these works from public funds is often the incentive to start this type of activity and allows to use the innovative potential of the company. The aim of the article is to present the innovation product on a global scale developed by a small IT company with subsidy from the Operational Programme Innovative Economy. IT systems as the product innovations play an important role in the diffusion of innovation inducing process and organizational innovation in the companies that utilize them.

Year

Volume

299

Pages

232-240

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie. Instytut Politechniczny. Zakład Zarządzania

References

 • Fabrowska P. i in. (2010), Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP, Ecorys, Warszawa.
 • Fischer B. (2013), Umowy świadczenia usług w chmurze obliczeniowej, „Gazeta MSP”, nr 7.
 • Mierzwińska L. (2013), Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4.
 • Mierzwińska L. (2015), Wybrane aspekty realizacji projektu informatycznego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – studium przypadku [w:] P. Lenik (red.), Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, „Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie”, nr 68.
 • Olszak C., Ziemba E. (2012), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Poznańska K. (2004), Innowacje jako źródło rozwoju MSP [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Wojnicka E. (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Ekspertyza dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P. (2015), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa.
 • Zastempowski M. (2013), Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 • Żebrowski M., Waćkowski K. (2008), Innowacyjność polskiej branży informatycznej w kontekście gospodarki Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe”, nr 9, Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
 • Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c70d9eee-0f23-4b28-8955-7f7d36df0f30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.