Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 331 | 166-176

Article title

Efektywność aukcji internetowych wybranego asortymentu sprzętu elektronicznego w Polsce

Content

Title variants

EN
The efficiency of online auctions of selected electronics equipment in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy poruszono problem efektywności aukcji internetowych. Tradycyjne aukcje charakteryzowały się nieefektywnością, ale z powodu rozwoju Internetu i powszechności dostępu do niego powstaje pytanie, czy aukcje internetowe pozostają nieefektywne. W pracy zweryfikowano postawioną hipotezę na podstawie danych pochodzących z największego serwisu aukcji internetowych w Polsce – Allegro.pl. Do badań wykorzystano wyniki aukcji używanych telefonów komórkowych z uwagi na odmienny charakter od aukcji przedmiotów kolekcjonerskich.
EN
In the work, there is a discussion about the efficiency of online auctions. Traditional auctions were characterized by inefficiency but nowadays, thanks to Internet and development of information technology the questions about the efficiency of online auctions comes back. In this work the hypothesis was verified with the use of data coming from the biggest Polish service Allegro.pl. The results of auctions of used phones were examined as different category in comparison with collector items.

Year

Volume

331

Pages

166-176

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Matematyki Stosowanej

References

 • Ashenfelter O., Graddy K. (2003), Auctions and the price of art, "Journal of Economic Literature", Vol. 41, No. 3.
 • Białynicka-Birula J. (2004), Aukcje internetowe jako mechanizm alokacji zasobów w skali światowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 179, s. 99-104.
 • Buczek B. (2005), Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Dickey D., Fuller W. (1979), Distribution of the estimates for autoregressive time series with a unit Root, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 74, No. 366, s. 427-431.
 • Fama E.F. (1970), Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, "Journal of Finance", Vol. 25, No. 2, s. 383-417.
 • Haugen R. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa.
 • Kauffman R.J., Spaulding T.J., Wood C.A. (2009), Are online markets efficient? An empirical study of market liquidity and abnormal returns, "Decision Support Systems", Vol. 48, Issue 1, s. 3-13.
 • Lo A.W., MacKinlay (1988), Stock market prices do not follow random walks, evidence from a simple specification test, "Review of Financial Studies", Vol. 1, No. 1, s. 41-66.
 • Malkiel B. (2003), The efficient market hypothesis and its critics, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 17, No. 1.
 • Sroczyńska-Baron A. (2015), Analiza aukcji internetowych pod kątem występowania anomalii kalendarzowych [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 862, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 75, s. 449-459.
 • Sroczyńska-Baron A. (2015), An empirical study of online auction markets efficiency, Proceedings of 10th International Scientific Conference "Financial management of firms and financial institutions", VSB, Ostrava.
 • Sroczyńska-Baron A. (2016), Efektywność aukcji internetowych dotyczących monet kolekcjonerskich w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 297, s. 166-176.
 • Thaler R. (1992), The winner's curse: paradoxes and anomalies of economic life, Princeton University Press, New York.
 • Wood C. (2008), Risk and return in online coin auctions over a short horizon, Proceedings of the International Conference on Information Systems, Paris.
 • [www 1] www.allegro.pl (dostęp: 1.06.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c7d47221-63c5-4f7e-9f81-2783754e24c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.