Title

Wiadomości Statystyczne

Other titles
EN
Statistical News
FR
Nouvelles Statistique
RU
Cтатистические Bедомости
ISSN
0043-518X
ISSN
2543-8476
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
miesięcznik / monthly
Full contents local availability
Yes
Notes
Miesięcznik „Wiadomości Statystyczne” kierowany jest do Czytelników zainteresowanych rozwojem myśli statystycznej i praktyki statystycznej w systemie informacyjnym kraju, a zwłaszcza do środowiska naukowego statystyków i ekonomistów, nauczycieli, studentów, pracowników statystyki publicznej oraz instytucji społecznych.
„Wiadomości Statystyczne” — wydawane od 1956 r. — kontynuują tradycję czasopisma „Kwartalnik Statystyczny”, publikowanego w latach 20. i 30. ub. wieku.
Przed II wojną światową (X 1923—VIII 1939) oraz w latach powojennych (VIII 1945—XI 1951) GUS wydawał publikację również pod tytułem „Wiadomości Statystyczne”, publikacja ta miała jednak odmienny charakter, przedstawiała informacje liczbowe o stanie i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, nie należy zatem utożsamiać jej z obecnie wydawanym czasopismem.
Od 2007 r. „Wiadomości Statystyczne” znajdują się na liście polskich punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W komunikacie MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, miesięcznikowi „Wiadomości Statystyczne” przyznano 12 punktów.

Indeks 381306
PL ISSN 0043-518X
e-ISSN 2543-8476
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.