Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Other titles

ISSN

0043-518X

ISSN

2543-8476
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

miesięcznik / monthly

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” to miesięcznik, w którym zamieszczane są artykuły poświęcone statystyce i naukom pokrewnym, obejmujące: studia metodologiczne nastawione na rozwiązania praktyczne, analizę i ocenę statystyczną zjawisk społeczno-ekonomicznych, studia interdyscyplinarne, a także takie zagadnienia jak edukacja statystyczna i historia statystyki. Zawiera również informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących statystyki polskiej i międzynarodowej, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje książek i opracowań z zakresu statystyki i jej zastosowań. Istnieje możliwość publikowania artykułów w języku angielskim.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician is a monthly containing articles about statistics and related sciences, encompassing: methodological studies focused on practical solutions, statistical analysis and assessment of socio-economic phenomena, interdisciplinary studies, as well as issues such as statistical education and the history of statistics. Information on the most important events concerning Polish and international statistics, reports on scientific conferences, reviews of books and studies in the field of statistics and its applications are also welcome. There is a possibility of publishing articles in English.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.