PL EN


2018 | 347 | 122-133
Article title

Postrzeganie państwa przez studentów w kontekście badań nad kapitałem społecznym

Content
Title variants
EN
The perception of the activities of the state by students in the context of research on social capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena postrzegania państwa przez studentów, z uwzględnieniem kryterium płci, w kontekście badań nad kapitałem społecznym. Wykorzystano do tego wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Faculty of Politics and Management Mykolas Romeris University w Wilnie oraz Faculty of Economics, Matej Bel University Banska Bystrica. W części teoretycznej artykułu przedstawiono zarys problematyki kapitału społecznego z uwzględnieniem zagadnień dotyczących państwa. Stało się to podstawą do analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów. Została ona poprzedzona przedstawieniem metodyki badań. W artykule sformułowano kilka kluczowych wniosków dotyczących postrzegania państwa przez studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji.
EN
The main aim of the article is to evaluate the perception of the state by students from Poland, Lithuania and Slovakia in the context of research on social capital taking into account their sex as a basic criterion. Theoretical part of the article presents chosen issues concerning social capital in relation to the state. This part has also become a foundation to the analysis of the survey outcomes conducted among students in Poland, Lithuania and Slovakia. Presented results, as a part of in-depth research study regarding social capital, led to a few valid conclusions. One can easily state that there is a very low degree of trust in the state. What is more students critically evaluate the functioning of the state, honesty of employees of public institutions as well as lack of commitment of the state in creating a helpful attitude towards people regardless of their nationality and sex.
Year
Volume
347
Pages
122-133
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Makroekonomii
References
 • Ahn S., Hemmings P. (2000), Policy Influences on Economic Growth in OECD Countries: An Evaluation of the Evidence, OECD Economics Department Working Paper, No. 246, Paris.
 • Baranowski P., Sztaudynger J.J. (2011), Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, Vol. 14, nr 1, s. 157-170.
 • Beugelsdijk S., van Schaik T. (2005), Social Capital and Growth in European Regions: An Empirical Test, „European Journal of Political Economy”, Vol. 21, s. 301-324.
 • Bourdieu P. (1986), The Forms of capital, J.G. Richardson’s Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, New York, Greenwood, http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm (dostęp: 10.06.2017).
 • Coleman J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 • Czapiński J. (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 • Field J. (2003), Social Capital, Routledge, London–New York.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 • Grootaert Ch., Narayan D., Jones V.N., Woolcock M. (2004), Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire, World Bank Working Paper, No. 18, The World Bank, Washington, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (dostęp: 20.08.2013).
 • Hanifan L.J. (1916), The Rural School Community Center, “Annals of the American Academy of Political and Social Science”, Vol. 67, s. 130-138.
 • Kaźmierczak T. (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 41-64.
 • Klimczuk A. (2012), Kapitał społeczny ludzi starych, Wiedza i Edukacja, Lublin.
 • Kostrubiec J. (2002), Próba współczesnej interpretacji klasycznej definicji państwa Georga Jellinka [w:] M. Maciejewski, M. Marszał (red.), Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku, Wrocław, s. 375-382.
 • Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Skrenty Ż. (2013), Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, „Studia Lubuskie”, t. IX, s. 97-112.
 • Theiss M. (2007), Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Trutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zak P., Knack S. (2001), Trust and Growth, “Economic Journal”, Vol. 111, s. 295-321.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c7e8b3e6-b7da-4c7f-93ef-1eda08004098
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.