Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 236 | 73-84

Article title

Ochrona własności intelektualnej i jej pomiar - problemy metodologiczne

Content

Title variants

EN
Protection of Intellectual Property and Its Measurement - Methodological Problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Własność intelektualna i jej ochrona coraz częściej stanowią przedmiot zainteresowania współczesnych ekonomistów. Uważa się, iż kategoria ta coraz silniej wpływa na poziom oraz tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Jest to jednak wciąż kategoria nie do końca zdefiniowana i opisana w literaturze przedmiotu. Szczególny kłopot i najwięcej kontrowersji budzi konstrukcja miernika ochrony własności intelektualnej, użytecznego w porównaniach międzynarodowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów związanych z konstrukcją tej miary oraz omówienie miar już istniejących w literaturze przedmiotu.
EN
More and more often intellectual property and its protection become the subjects of economists attention mainly because of the increasing role of this category in modern economic growth and development. Unfortunately this category is still not welldefined in literature, especially the most controversial issue is the construction of the proper measure of intellectual property protection, which can be used in international comparisons. The main aims of this article are: describing the main problems connected with creating the measure of intellectual property protection caused by and showing the existing indexes.

Year

Volume

236

Pages

73-84

Physical description

Contributors

References

 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. (2002), Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Distribution of Income, "Quarterly Journal of Economics", No. 117(4), s. 1231-1294.
 • Bosworth D. (1980), The Transfer of US Technology Abroad, "Research Policy", No. 9, s. 378-388.
 • Cygan T. (2010), Ochrona własności intelektualnej w pigułce, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
 • Ferrantino M.J. (1993), The Effect of IPRs on International Trade and Investment, "Review of World Economics", No. 129, s. 300-331.
 • Gadbaw R.M., Gwynn R.E. (1988), Intellectual Property Rights in the New GATT Round [w:] R.M. Gadbaw, T.J. Richards (eds.), Intellectual Property Rights: Global Consensus, Global Conflict?, Bulder Westview Press.
 • Gould D.M., Gruben W.C (1996), The Role Of Intellectual Property Rights In Economic Growth, "Journal of Development Economics", No. 48, s. 323-350.
 • Mansfield E. (1994), Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment and Technology Transfer, "International Finance Corporation Discussion Paper", No. 19.
 • Maskus K.E. (2000), Intellectual Property in the Global Economy, Institute for International Economics, Washington.
 • OECD (2009), The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy.
 • Ostergard R.L. (1999), Intellectual Property Rights: A Universal Human Right? "Human Rights Quarterly", Vol. 21, No. 1, s. 156-178.
 • Ostergard R.L. (2000), The Measurement of Intellectual Property Rights Protection, "Journal of International Business Studies", No. 31/2, s. 349-360.
 • Park W.G. (2008), International Patent Protection: 1960-2005, "Research Policy", Vol. 37, Iss. 4, s. 761-766.
 • Rapp R., Rozek R.P. (1990), Benefits and Costs of IP in Developing Countries, "Journal of World Trade", No. 6 (2), s. 75-102.
 • Perkams M., Hosking J.M (2009), The Protection of Intellectual Property Rights through International Investment Agreements: Only a Romance or True Love?, Intellectual Property Rights and Investment Disputes.
 • Rodrik D., Rodriguez F. (1990), Trade Policy and Growth: A Skeptics' Guide to Cross National Evidence, NBER Working Paper No. 7081, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Ruediger S. (2008), Topics in Technology and Growth: Intellectual Property Rights, Institutions, and Skills Formation, ProQuest LLC.
 • Schwab K. (2013), The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva, s. 4-5.
 • Schwab K. (2014), The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva.
 • Seyourn B. (1996), The Impact of Intellectual Property Rights of Foreign Direct Investment, "Columbia Journal of World of Business", Vol. 31, s. 51-59.
 • Sherwood R. (1996), Intellectual Property and Economic Development, Westview Press.
 • Sherwood R. (1997), Intellectual Property Systems and Investment Stimulation: The Rating System in Eighteen Developing Countries, "IDEA", Vol. 37, No. 2, s. 261-370.
 • Wichterman D. (1991), Intellectual Property Rights and Economic Development: An Issue Brief, Agency for International Development, Center for Development Information and Evaluation, Washington.
 • Zaucha J. (2014), Regional Institutions and Economic Growth of Regions, Institute for Development, Working Papers, No. 2.
 • [www 1], Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl (dostęp: 5.05.2015).
 • [www 2], International Property Rights Index, http://internationalpropertyrightsindex.org (dostęp: 30.04.2015).
 • [www 3], Global Intellectual Property Center, www.theglobalipcenter.com (dostęp: 17.04.2015).
 • [www 4], 2014 Special 301 Report. Office of the United States Trade Representative, www.ustr.gov (dostęp: 4.01.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c83391ab-340d-4b62-b315-5bdc4d6b1825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.