PL EN


2012 | 56 | 4 | 3-24
Article title

Święto i jego kulturotwórcza rola

Authors
Content
Title variants
EN
THE HOLIDAY AND ITS ROLE IN CULTURE CREATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Celebrating is a natural attribute of human beings, and holidays are a permanent element of culture. Some scholars even claim that it is celebrating and holidays that fundamentally distinguish man from animals, and also from God. The holiday fulfils various social functions: it is an expression of the alternation and cyclical nature of human life; it gives sense to the life of the individual and society; it brings people together; it is a social tie through history; it is a time of activity, of increased happiness and the substrate of experience; it helps to disperse tension, dissipate conflicts, pass difficult times. Nations and cultures, regions and local cultures are distinguished by their holidays and manner of celebrating. Every holiday has certain permanent formal elements, such as the preparations, timeframe, defined spatial elements, rituals, proper clothing, an organizer, active participation, gifts. Celebrating a holiday is an important part of the social process since it serves to transfer certain content and forms, such as the individual’s roots in the family, local society or nation. Holidays are an important element of social identity and culture — enduring and yet mutable. Celebrating, like many other abilities, has to be learned.
Year
Volume
56
Issue
4
Pages
3-24
Physical description
Contributors
References
 • CBOS, 1996, Rocznice i święta ważne dla Polaków, BS/64/64/96.
 • CBOS, 1997, Co Polacy wiedzą o święcie 11 listopada?, BS/142/142/97.
 • CBOS, 2008, Święto niepodległości, BS/168/2008.
 • Dyczewski Leon, 2003, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin. Dzwonkowski Roman, SAC, 2005, Z historii Kościoła katolickiego w ZSSR 1917–1991, Apostolicum, Ząbki.
 • Gennep Arnold van, 2006, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tłum. Beata Biały, PIW, Warszawa.
 • Huizinga Johan, 1967, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Czytelnik, Warszawa.
 • Jan Paweł II, 1998, Dies Domini. List apostolski do biskupów, kapłanów i wiernych o świętowaniu niedzieli, „L’Osservatore Romano”, nr 8–9, wydanie polskie.
 • Komorowska Jadwiga, 1984, Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście. Studium na przykładzie Warszawy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Krucina Jan, 1993, Społeczeństwo pluralistyczno-industrialne wobec niedzieli, w: Jan Krucina (red.), Niedziela dzisiaj, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław.
 • MacIver Robert M., Page Charles H., 1949, Society, Rinehart, New York.
 • Marquard Odo, 1989, Moratorium des Alltags. Eine kleine Philosophie des Festes, w: Walter Haug, Rainer Warning (red.), Das Fest, München.
 • Muszyński Henryk, abp, 1993, Od szabatu do niedzieli, w: Jan Krucina (red.), Niedziela dzisiaj, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław.
 • Saint-Exupéry Antoine de, 1970, Mały książę, tłum. Jan Szwykowski, Pax, Warszawa.
 • Wińska Urszula, 1985, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
 • Zadrożyńska Anna, 1983, Homo Faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Zapotoczky Klaus, 1998, Znaczenie świąt dla życia rodzinnego, w: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski (red.), Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin. Zauner Wilhelm, 1979, Am Kirchgang erkennt man die Christen, „Diakonia” 10, nr 1.
 • Zoll Rainer, 1988, Zeiterfahrung und Gesellschaftsform, w: Rainer Zoll (red.), Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
 • Żygulski Kazimierz, 1981, Święto i kultura. Święta dawne i nowe. Rozważania socjologa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c862a2e3-d592-46c2-b61e-040377db0c7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.