Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 291 | 177-193

Article title

Elastyczność zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego

Content

Title variants

EN
Employment flexibility and situation on the labour market under a negative economic shock

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule uwagę skoncentrowano na badaniu relacji pomiędzy wzrostem faktycznej elastyczności zatrudnienia i sytuacją na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego. Większość krajów Unii Europejskiej, które w okresie negatywnego szoku ekonomicznego miały relatywnie stabilne poziomy zatrudnienia, nie należy do liderów w zakresie stosowania umów pracy tymczasowej w wielu krajach o relatywnie niskich wskaźnikach zatrudnienia. Elastyczne formy zatrudnienia stanowią, w okresie spowolnienia gospodarczego, jedyną szansę na znalezienie miejsca pracy.
EN
In this paper, focuses on EU member states, we investigated the relationship between the employment flexibility and situation on the labour markets under an economic shock. In a period of economic slowdown, in many countries with relatively low employment rates, flexible forms of employment are the only chance to find a job. European Union member states, which in the period of negative economic shock were relatively stable employment are not the leaders in the field of temporary work contracts.

Year

Volume

291

Pages

177-193

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

References

 • Addison J.T., Teixeira P. (2001), The Economics of Employment Protection, „IZA Discussion Paper”, No. 381, October.
 • Blanchard O. (1998), Employment Protection and Unemployment, March.
 • Blanchard O., Summers L. (1986), Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macroeconomics Annual, No. 1, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Czyżewski A.B. (2003), Wpływ zwiększenia elastyczności rynku pracy na tworzenie nowych miejsc pracy [w:] A. Noga (red.), Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, PWE, Warszawa.
 • Góra M., Radziwiłł A., Sowa A., Walewski M. (2006), Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International Perspective, CASE Reports, No. 64, Warsaw.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy, „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12.
 • Nickell S., Layard R. (1998), Labour Market Institutions and Economic Performance, „CEPR Discussion Papers”, No. 407, LSE, London.
 • Nickell S. (1997), Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe versus North America, „Journal of Economic Perspectives”, No. 3.
 • OECD Employment Outlook 2004 (chapter 2: Employment Protection Regulation and Labour Market Performance).
 • Scarpetta S. (1996), Assessing the Role of Labour Market Policies and Institutional Settings on Unemployment: A Cross-Country Study, „OECD Economic Studies”, No. 26, 1.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Dz.U. nr 125, poz. 1035, zm. Dz.U. z 2010 r. nr 219, poz. 1445.
 • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i ustawy o związkach zawodowych. Dz.U. z 2013 r., poz. 896.
 • Wąsowicz J. (2009), Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy − implikacje dla sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c8f93710-1bd2-4077-a190-ab1422f97fc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.