Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 249 | 292-305

Article title

Rola standardów zapewnienia jakości i systemowych narzędzi doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach sektora logistycznego

Authors

Content

Title variants

EN
The role of quality assurance standards and process improvement system tools in the enterprises of logistics sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie roli standardów zapewnienia jakości i narzędzi doskonalenia procesów w działaniach przedsiębiorstw sektora logistycznego. W opracowaniu starano się zwrócić szczególną uwagę na wymagania stawiane podmiotom gospodarczym działającym w tym sektorze przez klientów (producentów oraz sieci handlowe) w zakresie zapewnienia jakości oferowanych usług związanych z transportem i magazynowaniem powierzanych towarów. Wymagania klientów koncentrują się głównie na wdrożeniu systemowego zarządzania (opartego na wdrożeniu wymagań standardu ISO 9001) oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów, takich jak artykuły spożywcze, produkty elektroniczne czy chemiczne. Analizując działania przedsiębiorstw sektora logistycznego, można dostrzec także, iż chcąc zwiększać swoją przewagę konkurencyjną, wdrażają one także inne narzędzia systemowe związane z zarządzaniem środowiskowym, zarządzaniem bezpieczeństwem (pracy, informacji, łańcuchem dostaw), a także koncepcję zarządzania ciągłością działania.
EN
The aim of this article is to define the role of quality assurance standards as well as tools for process improvement in the activities of companies in the logistics sector. The paper pays particular attention to the requirements of commercial enterprises (manufacturers and retailers) in ensuring the quality of logistic services related to the transport and storage of goods entrusted. Customer requirements are mainly focused on the implementation of the management system (based on the implementation of the ISO 9001 standard) and others safety standards ensure the safety for products such as food, electronic products and chemicals. Analyzing the activities of enterprises in the logistics sector can also be observed that wanting to increase their competitive advantage the logistic operators implement also other tools for process improvements related to environmental management, security management (work, information management, supply chain) as well as the concept of business continuity management.

Keywords

Year

Volume

249

Pages

292-305

Physical description

Contributors

References

 • Appolt-Bubacz A. (2014), Ciągłość działania pod lupą, „Raben Group Autoportret”, nr 12.
 • Baba H., Watanabe T., Nagaishi M., Matsumoto H. (2014), Area Business Continuity Management, a New Opportunity for Building Economic Resilience, „Procedia Economics and Finance”, Vol. 18.
 • Bartol N. (2014), Cyber Supply Chain Security Practices DNA – Filling in the Puzzle Using a Diverse Set of Disciplines, „Technovation”, No. 7, s. 354-361.
 • Blyth M. (2009), Business Continuity Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Božić D., Rogić K., Stanković R. (2010), Evaluation of Risk Management Status for Croatian Logistic Operators, „Transport Problems”, Vol. 5, Issue 3.
 • Bueno-Solano A., Cedillo-Campos M.G. (2014), Dynamic Impact on Global Supply Chains Performance of Disruptions Propagation Produced by Terrorist Acts, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, No. 1.
 • Celik M. (2009), Designing of Integrated Quality and Safety Management System (IQSMS) for Shipping Operations, „Safety Science”, No. 1.
 • Celik M. (2010), Enhancement of Occupational Health and Safety Requirements in Chemical Tanker Operations: The Case of Cargo Explosion, „Safety Science”, No. 2.
 • Czermiński J. (2007), Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji spedycyjnej, „Logistyka”, nr 3.
 • Govindan K., Azevedo S.G., Carvalho H., Cruz-Machado V. (2014), Impact of Supply Chain Management Practices on Sustainability, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 85.
 • Hiles A., Barnes P. (2007), The Definitive Handbook of Business Continuity Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Jacxsens L., Luning P.A., Marcelis W.J., van Boekel T., Rovira J., Oses S., Kousta M., Drosinos E., Jasson V., Uyttendaele M. (2011), Tools For the Performance Assessment and Improvement of Food Safety Management Systems, „Trends in Food Science & Technology”, Vol. 22.
 • Jarysz-Kamińska E. (2011), Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w Polsce, „Logistyka”, nr 5.
 • Jarysz-Kamińska E. (2012), System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw a system zarządzania jakością, „Logistyka” nr 5.
 • Kafetzopoulos D.P., Gotzamani K.D. (2014), Critical Factors, Food Quality Management and Organizational Performance, „Food Control”, No. 6.
 • Karahalios H. (2014), The Contribution of Risk Management in Ship Management: The Case of Ship Collision, „Safety Science”, Vol. 63.
 • Kirezieva K., Luning P.A., Jacxsens L., Allende A., Johannessen G.S., Tondo E.C., Rajkovic A., Uyttendaele, van Boekel M. A.J.S. (2015), Factors Affecting the Status of Food Safety Management Systems in the Global Fresh Produce Chain, „Food Control”, No. 6.
 • Lo K.Y., Pagell M., Fan D., Wiengarten F., Yeung A.C.L. (2014), OHSAS 18001 Certification and Operating Performance: The Role of Complexity and Coupling, „Journal of Operations Management”, No. 5.
 • Manuj I., Mentzer J.T. (2008), Global Supply Chain Risk Management, „Journal of Business Logistics”, No. 1.
 • Marimon F., Llach J., Bernardo M. (2011), Comparative Analysis of Diffusion of the ISO 14001 Standard by Sector of Activity, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 19.
 • Milkińska A. (2011), Proekologiczne rozwiązania w nowoczesnych obiektach logistycznych – na wybranych przykładach, „Logistyka”, nr 6.
 • Papa P. (2013), US and EU Strategies For Maritime Transport Security: A Comparative Perspective, „Transport Policy”, Vol. 28.
 • Park Y.W., Hong P., Roh J.J. (2013), Supply Chain Lessons From the Catastrophic Natural Disaster in Japan, „Business Horizons”, No. 1.
 • Pleszko J. (2009), Selected Aspects of Ensuring Supply Chain Safety in Seaport, „Scientific Journal of Maritime”, No. 19, University of Szczecin.
 • Ramanathan U., Bentley Y., Pang G. (2014), The Role of Collaboration in the UK Green Supply Chains: an Exploratory Study of the Perspectives of Suppliers, Logistics and Retailers, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 70.
 • Rennemo S.J., Rø K.F., Hvattum L.M., Tirado G. (2014), A Three-Stage Stochastic Facility Routing Model for Disaster Response Planning, „Transportation Research Part E”, No. 2.
 • Sapori E., Sciutto M., Sciutto G. (2014), A Quantitative Approach to Risk Management in Critical Infrastructures, „Transportation Research Procedia”, Vol. 3.
 • Souse Jabbour A.B.L. de, Jabbour Ch.J.Ch., Latan H., Teixeira A.A., Oliveira J.H.C. de (2014), Quality Management, Environmental Management Maturity, Green Supply Chain Practices and Green Performance of Brazilian Companies With ISO 14001 Certification: Direct and Indirect Effects, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, No. 7.
 • Szymonik A. (2014), Bezpieczeństwo eurologistyki, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Materiały konferencyjne, Zakopane, s. 1016-1030 (http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_1016.pdf (dostęp: 21.03.2015).
 • Trappey Ch.V., Lin G.Y.P., Trappey A.J.C., Liu C.S., Lee W.T. (2011), Deriving Industrial Logistics Hub Reference Models for Manufacturing Based Economies, „Expert Systems with Applications”, No. 2.
 • Urbaniak M. (2013), Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych, „Problemy Jakości”, nr 5.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c91bb688-4f44-4eac-ad0a-1c2c194655e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.