Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 352 | 66-75

Article title

Rozwój transgranicznego handlu internetowego – wyzwania dla administracji celnych

Authors

Content

Title variants

EN
Cross-border e-commerce development – challenges for customs administrations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Priorytetem dla administracji celnych jest bezpieczeństwo międzynarodowych łańcuchów dostaw przy jednoczesnym zachowaniu systemu uproszczeń i ułatwień w obsługi celnej ładunków. Rozwój transgranicznego handlu internetowego i nowoczesnych modeli logistycznych przekłada się na formułowanie coraz większych oczekiwań wobec administracji celnej oraz konieczność wypracowania nowego schematu obsługi celnej. Celem artykułu jest wskazanie na skutki rozwoju handlu internetowego. W artykule przeprzowadzono analizę przyjętych na forum światowym wytycznych dla obsługi celnej e-commerce oraz przyjętych rozwiązań w zakresie: uproszczeń w handlu, bezpieczeństwa, naliczania i poboru należności celnych oraz opracowywania statystyki. W artykule zastosowano: analizę literatury naukowej i dokumentów urzędowych, wtórną analizę statystyczna i syntezę informacji.
EN
The priority for customs administrations is to ensure the safety and security of international supply chains while introducing a simplification and facilitation system for customs services. The development of cross-border e-commerce leads to increasingly high expectations formulated for customs administrations. The goal of this article is to point out the effects of e-commerce development, the analysis of e-commerce customs guidelines and the evaluation of customs solutions, including: trade facilitation and simplification, safety and security, revenue collection, measurement and analysis. The following research methods were used: analysis of scientific literature and official documents, secondary statistical analysis and synthesis of information.

Year

Volume

352

Pages

66-75

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Instytut Handlu Zagranicznego

References

 • Alibaba Group (2017), Alibaba Positioned to Benefit From China’s Cross-Border eCommerce Growth, June 13, http://seekingalpha.com (dostęp: 25.08.2017).
 • Basalisco B., Wahl J., Okholm H. (2016), e-Commerce Iimports into Europe: VAT and Customs Treatment, 4 May, http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2016/05/160503Europe-Shipments-study_May2_Copenhagen-Economics.pdf (dostęp: 26.08.2017).
 • Biuro Rozwoju eCommerce Poczty Polskiej, Izba Gospodarki Elektronicznej (2017), Cross Border eCommerce. Szansa czy zagrożenie? http://www.ecommercepolska.pl (dostęp: 25.08.2017).
 • Dobosz K. (2012), Handel elektroniczny, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • e-Commerce, Challenges and Tasks for Customs, http://mf-arch.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=9eaff5b7-8592-449c-9709-db84a2f3f9e9&groupId=962230 (dostęp: 20.08.2017).
 • International Post Cooperation (2016), Online Shopper Survey, Key Findings, Brussels.
 • Kommerskolegium (2012), e-Commerce – New Opportuniities, New Barriers. A Survey of e-Commerce Barriers in Countries Outside the EU, November, National Board of Trade, Stockholm, http://www.kommers_se (dostęp: 30.07.2017).
 • Najwyższa Izba Kontroli (2010), Informacja o wynikach egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy, Nr ew. 18/2009/P/09/139/LKI, lki-410-07-00/2009, Delegatura w Kielcach, Kielce.
 • OECD (2015), Adressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, Paris.
 • Staff A. (2015), Report: Cross-Border E-commerce to Reach $1 Trillion in 2020, https://smallbusiness.yahoo.com/advisor/post/121605721332/a-report-from-accenture-and-alibaba-groups-aliresearch (dostęp: 30.08.2017).
 • Stanisławiszyn P., Nowak T. (2015), Pobór należności publicznoprawnych w wypadku stosowania w dostawie towarów logistycznego modelu Dropshippingu – zagadnienia wybrane [w:] E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Nielegalne wprowadzanie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Difin, Warszawa, s. 73-86.
 • WCO (br.), Customs Risk Management Compendium, Vol. 2, Brussels, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelligence/common-part.pdf?db=web (dostęp: 24.08.2017).
 • WCO (2015), Safe. Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, June, Brussels, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe2015_e_final.pdf?la=en (dostęp: 25.08.2017).
 • [www 1] http://stat.gov.pl (dostęp: 25.08.2017).
 • [www 2] http://www.cross-border.org (dostęp: 26.08.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c93e66d1-b3e2-4364-8b6f-c393c07bc9af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.