PL EN


2016 | 299 | 176-186
Article title

Koncepcja zdolności absorpcyjnej we współczesnych badaniach nad zarządzaniem projektami

Content
Title variants
EN
The concept of absorptive capacity in contemporary research on project management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdolność absorpcyjna stanowi od ponad dwudziestu lat interesujący obszar badań naukowych. Tematyka pracy odnosi koncepcję zdolności absorpcyjnej do sfery zarządzania projektami. W pierwszej części, na podstawie przeglądu literatury, zaprezentowano syntetycznie rozwój koncepcji zdolności absorpcyjnej, jej genezę oraz ewolucję. W kolejnej części pracy zakres badań literaturowych ograniczono do obszaru zarządzania projektami: zidentyfikowano najważniejsze nurty dyskusji dotyczących zdolności absorpcyjnej projektów. W ostatniej części pracy, na podstawie analizy zaprezentowanego materiału, wskazano najważniejsze obszary tematyczne wskazujące na potrzebę kontynuacji badań nad zdolnością absorpcyjną zespołów projektowych.
EN
Since over twenty years the concept of absorptive capacity has been offering an interesting research agenda. This paper relates the absorptive capacity to the field of project management. In the first part of the paper, on the basis of literature review, the origins and development of absorptive capacity concept are demonstrated. In the next part of the paper the scope of literature research is limited to project management: the key streams of discussions about project absorptive capacity are identified. In the last part of the paper, on the basis of gathered and analysed materials, the most important new issues for further research are presented. They indicate the opportunities and needs regarding the continuation of the research on project absorptive capacity.
Year
Volume
299
Pages
176-186
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
References
 • Argyris C., Schön D.A. (1978), Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading, MA, Addison-Wesley.
 • Bakker R.M., Cambré B., Korlaar L., Raab J. (2011), Managing the Project Learning Paradox: A Set-theoretic Approach toward Project Knowledge Transfer, „International Journal of Project Management”, Vol. 29(5).
 • Biedenbach T., Müller R. (2012), Absorptive, Innovative and Adaptive Capabilities and Their Impact on Project and Project Portfolio Performance, „International Journal of Project Management”, Vol. 30(5).
 • Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 35.
 • Crossan M.M., Lane H.W., White R.E. (1999), An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution, „Academy of Management Review”, Vol. 24.
 • Davies A., Brady T. (2016), Explicating the Dynamics Of Project Capabilities, „International Journal of Project Management”, Vol. 34(2).
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They? „Strategic Management Journal”, Vol. 21.
 • Jansen J.J.P., Van den Bosch F.A.J., Volberda H.W. (2005), Managing Potential and Realized Absorptive Capacity: How Do Organizational Antecedents Matter? „Academy of Management Journal”, Vol. 48.
 • Killen C.P., Jugdev K., Drouin N., Petit Y. (2012), Advancing Project and Portfolio Management Research: Applying Strategic Management Theories, „International Journal of Project Management”, Vol. 30(5).
 • Kogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology, „Organization Science”, Vol. 3.
 • Kozarkiewicz A. (2015), Sieci organizacji tymczasowych – nowa perspektywa badawcza w zarządzaniu portfelami projektów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 224.
 • Lane P.J., Koka B.R., Pathak S. (2006), The Reification of Absorptive Capacity: A Critical Review and Rejuvenation of the Construct, „Academy of Management Review”, Vol. 31.
 • Lane P.J., Lubatkin M. (1998), Relative Absorptive Capacity and Interorganizational Learning, „Strategic Management Journal”, Vol. 19(5).
 • Leal-Rodríguez A.L., Roldán J.L., Ariza-Montes J.A., Leal-Millán A. (2014), From Potential Absorptive Capacity to Innovation Outcomes in Project Teams: The Conditional Mediating Role of the Realized Absorptive Capacity in a Relational Learning Context, „International Journal of Project Management”, Vol. 32(6).
 • Popaitoon S., Siengthai S. (2014), The Moderating Effect of Human Resource Management Practices on the Relationship between Knowledge Absorptive Capacity and Project Performance in Project-Oriented Companies, „International Journal of Project Management”, Vol. 32(6).
 • Reich B.H., Gemino A., Sauer C. (2012), Knowledge Management and Project-based Knowledge in It Projects: A Model and Preliminary Empirical Results, „International Journal of Project Management”, Vol. 30(6).
 • Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Söderlund J. (2010), Knowledge Entrainment and Project Management: The Case of Large-scale Transformation Projects, „International Journal of Project Management”, Vol. 28(2).
 • Szulanski G. (1996), Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practices within the Firm, „Strategic Management Journal”, Vol. 17.
 • Teece D.J., Pisano G.P., Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, „Strategic Management Journal”, Vol. 18.
 • Todorova G., Durisin B. (2007), Absorptive Capacity: Valuing a Reconceptualization. „Academy of Management Review, Vol. 32(3).
 • Vicente-Oliva S., Martínez-Sánchez Á., Berges-Muro L. (2015), Research and Development Project Management Best Practices and Absorptive Capacity: Empirical Evidence from Spanish Firms, „International Journal of Project Management”, Vol. 33(8).
 • Zahra S.A., George G. (2002), Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, „Academy of Management Review”, Vol. 27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c9874918-72f7-4701-8133-b4b11e50f05a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.