Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 23 | 2 | 27-38

Article title

Sądowa jurysdykcja nad małżeństwem w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Judicial Jurisdiction over the Marriage in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Marriage is an institution regulated by the Polish and canon law. The Polish law understands the institution of marriage differently than the canon law. In the Polish law marriage can be terminated by divorce. In the canon law marriage is indissoluble, but we can proceed the annulment process of the marriage. The Polish concordat provides for the possibility of marriage as a religious form, but does not provide for a right of termination of the marriage. It means that the civil law has jurisdiction over the civil marriage, while the canon law has jurisdiction over the canon marriage. The question of the recognition of the judgments of the diocesan tribunal in the civil forum is still open.

Keywords

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

27-38

Physical description

Contributors

author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Adamczewski W., Przepisy małżeńskie konkordatu polskiego na tle innych umów konkordatowych, IM 12 (2001) 6, 127–144.
 • Dzierżon G., Sakramentalność małżeństwa ochrzczonych, IM 10 (1999) 4, 107–123.
 • Erlebach G., Niektóre procesy specjalne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2007, 325–399.
 • Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Nezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin: „Verba” 2005.
 • Góralski W., Małżeństwo wspólnotą całego życia mężczyzny i kobiety, w: Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007, 45–56.
 • Góralski W., Nierozdzielność ważnej umowy małżeńskiej zawartej między ochrzczonymi i sakramentu (Kan. 1055 § 2 KPK i Kan. 776 § 2 KKKW), IM 18 (2007) 12, 7–33.
 • Góralski W., Pieńdyk A., Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2000.
 • Ignatowicz J., Prawo rodzinne, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2002.
 • Krajczyński J., Swoboda wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce, IM 22 (2011) 16, 143–159.
 • Majer P., Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego – art. 10 Konkordatu z 1993 roku a ustawodawstwo państwowe, IM 12 (2001) 6, 145–163.
 • Majer P., Uznawanie przez państwo wyroków sądów kościelnych w sprawach małżeńskich. Czy byłoby pożyteczne przyjęcie takiego systemu w Polsce?, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych.
 • Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16–18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, 414–431.
 • Mezglewski A., Funkcje publiczne związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2008.
 • Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2003.
 • Serrano Ruiz J.M., Inspirazione conciliare nei principi generali del matreimonio canonico, w: Il codice del Vaticano II. Matrimonio canonico, Bologna: Edizioni Dehoniane 1985, 26–67.
 • Stankiewicz A., Art. 3, w: Komentarz do Instrukcji procesowej ,,Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2007, 27.
 • Zakrzewski P., Model zawarcia małżeństwa w prawie polskim o oświadczenia mężczyzny i kobiety jednoczesnego zawarcia małżeństwa w trybie art. 1 § 2 KRO, w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, pod red. A. Tunia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, 23–40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ca13eab4-d838-432c-b895-df4361d521ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.