Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(12) | 21-35

Article title

Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza stanu finansowego spółek w latach 2007–2012

Authors

Content

Title variants

EN
Tourist companies on the Warsaw Stock Exchange. Analysis of the financial condition of companies in 2007–2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest analiza stanu finansowego spółek oferujących usługi turystyczne, notowanych na GPW w Warszawie. Celem analizy była odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie pogorszył się stan finansowy spółek turystycznych w latach kryzysu ekonomicznego. Analiza podstawowych danych i wskaźników finansowych pozwala stwierdzić, że wszystkie spółki wykazały obniżenie rentowności w latach 2009 i 2010. Lata 2012, a w szczególności 2013 charakteryzują się powrotem na drogę ponownego, szybkiego wzrostu przychodów, zysków i rentowności.
EN
The theme of the article is financial analysis of tourism companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2007–2012. The aim was to show how travel companies go through financial crisis. The basic values analyzed were: revenue, profit, equity, and indicators: profitability, liquidity and long-term debts. The analysis found that in all the companies financial situation has deteriorated in 2009–2010. The impact of the crisis depends on the segment of the tourism market. Preexisting financial condition and previous development strategy were also important. None of the surveyed companies do not have excessive debt, because they lead reasonable credit policy.

Year

Issue

Pages

21-35

Physical description

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

  • 1.Bednarski L. et al., Analiza Ekonomiczna Przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2001.
  • 2. Byszewska-Dawidek M., Łopaciński K., Rynek biur podróży 2012, Wyd. SGTiR, Warszawa 2013.
  • 3.Gadomski W., Dlaczego upadł Orbis Travel. Koniec Turystycznej Marki, „Gazeta Wyborcza” 2010, 4 października.
  • 4.Kochanowska J., 85 lat wakacji, „Polityka” 2005, nr 26 (1510).
  • 5.Kotara K., Ruszkowski J.M., Popyt turystyczny w Polsce w obliczu światowego kryzysu finansowego w latach 2007–2009, „Zeszyty Naukowe US” 2012, nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 82.
  • 6.Pastwa M., Analiza finansowa jako metoda diagnozy ekonomicznej firmy sportowo- rekreacyjnej, [w:] Techniki Organizatorskie w Teorii i Praktyce Kultury Fizycznej, red. L. Jaczynowski, Wyd. AWF, Warszawa 2005.
  • 7.50 lat działalności Orbisu, red. K. Saysse-Tobiczyk, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych „Orbis”, Warszawa 1973.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ca93d80b-3e26-4122-a41c-d062f5293617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.