Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 34 | 39-57

Article title

The use of international rankings in the formulation of a university’s strategic goals – the Polish perspective

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aim/purpose – The aim of the paper is to identify key indicators from selected international rankings that might be used while formulating a university’s strategy; especially in the context of Polish higher education regulations and requirements. Design/methodology/approach – The paper is based on literature review, accompanied by qualitative-comparative analysis of the most popular international rankings of universities; comparative analysis is also applied to methodologies accommodated by these rankings and to the organization of their output. Findings – Modern universities face growing pressure from the intensifying processes of internationalization and have to search for effective methods of increasing their competitive advantages worldwide. Thus, a well-defined and implemented strategy should play a significant role in this process. Research implications/limitations – The very recent discussions concerning the proposed new Polish Law on higher education and science prove that there is still limited understanding of the importance of university strategies. The government emphasizes the significance of improving international competitiveness of Polish higher education institutions; thus, the proper use of international rankings seems to be vital in responding to governmental visions. The research findings should help universities in the development and execution of strategies. Originality/value/contribution – The paper combines analysis of international rankings and strategy development/formulation. Therefore, it might be a useful tool for the administration of Polish universities and should help in understanding of university organization.

Year

Volume

34

Pages

39-57

Physical description

Contributors

 • Institute of Economics, Finance and Management. Faculty of Management and Social Communication. Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • Institute of American Studies and Polish Diaspora. Faculty of International and Political Studies. Jagiellonian University, Krakow, Poland

References

 • Abell, D. F. (1993). Managing with dual strategies: Mastering the present, preempting the future. New York: Free Press.
 • Antonowicz, D., & Brzeziński, J. M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017 [The experience of 2013 parametrization of research centers in the fields of humanities and social sciences – anticipating the 2017 parametrization]. Nauka, 4, 51-85.
 • Armstrong, M. (2010). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi [Strategic Human Resources Management]. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Bassett, R. M. (2006). The WTO and the university. Globalization, GATS, and American higher education. New York: Routledge.
 • Bugaj, J. (2016a). Analiza strategiczna uczelni – model kryteriów analizy SWOT [Strategic analysis of the higher education institution – model of SWOT analysis’ criteria]. In W. Sroka (Ed.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy [Managing modern enterprise. Conditions, trends, perspectives] (pp. 72-90). Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Bugaj, J. (2016b). Budowanie proaktywnej strategii rozwoju uniwersytetu [Creating a proactive university development strategy]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Strategie. Procesy i praktyki, 420, 26-35.
 • Bugaj, J. (2016c). Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce [University professional development strategies of academic teachers in Poland]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bugaj, J., & Szarucki, M. (2014). Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych [Identification of key competencies in the missions of public higher educational institutions]. In R. Borowiecki & A. Jaki (Eds.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej [Restructuring in the face of challenges of global economy] (pp. 281-296). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Chromińska, N., & Mróz, B. (2009). Dylematy szkoły wyższej [Higher education institution’s dilemma]. In Z. Drozdowicz (Ed.), Uniwersytety. Tradycje. Dzień dzisiejszy. Przyszłość [Universities. Traditions. Present day. Future] (pp. 156-157). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Drozdowicz, Z. (2015). Wskaźniki doskonałości naukowej [Scientific excellence’s indicators], Forum Akademickie, 1. Retrieved from https://forumakademickie.pl/fa/2015/01/wskazniki-doskonalosci-naukowej/
 • Ernst & Young Business Advisory & Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku [Strategy for the development of Polish higher education until 2020]. Warszawa: Author. Retrieved from https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf
 • Godin, B. (2017). O początkach bibliometrii [About the beginnings of bibliometrics] (J. Krzeski, Trans.). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 19-46.
 • Hazelkorn, E. (2011). Rankings and the reshaping of higher education. The battle for world-class excellence. New York: Palgrave Macmillan.
 • Jabłecka, J. (2014). Ewaluacja I i II wariantu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku przygotowanej przez Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową [Evaluation of the first and second option of the strategy for the development of Polish higher education until 2020 prepared by Ernst & Young and Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]. Warszawa. Retrieved from http:// www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/44b800d03f67271ba7e4498682538edd.pdf
 • Jajszczyk, A. (2009, November). Smutna prawda rankingów [Sad truth about rankings]. Dziennik Polski, 264, A11.
 • Jashapara, A. (2014). Zarządzanie wiedzą [Knowledge management]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kourtis, A., & Arvanitakis, J. (2016). The citizen scholar: The academy at the University of Western Sydney. In J. Arvanitakis & D. J. Hornsby (Eds.). Universities. The citizen scholars and the future of higher education (pp. 54-68). New York: Palgrave Macmillan.
 • Kulczycki, E. (2017a). Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki [Introduction. Challenges of institutional science evaluation]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 7-11.
 • Kulczycki, E. (2017b). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce [Pointosis as the strategy in parametric game in Poland]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 63-78.
 • KRASP & FRP. (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. [Program of the development of Polish higher education]. Warszawa: Author. Retrieved from https://www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/cz_i_program_001052_opis_prac.pdf
 • Lewicka, M. (2013). Czy oceny w nauce są konieczne? Parametryzacja jednostek naukowych [Are evaluations in science necessary? Parametrization of research centers]. UW, 6(66), 10-13.
 • Marginson, S. & van der Wende, M. (2007). Globalisation and higher education, OECD Education Working Papers, 8, 1-85.
 • Methodology. U-Multirank. (n.d.). Retrieved from http://umultirank.org/#!/about/methodology?trackType=about&sightMode=undefined&section=undefined&name=null
 • Methodology. The Ranking Web or Webometrics. (2018). Retrieved from http://www.webometrics.info/en/Methodology
 • OECD. (2010). Performance-based funding for public research in tertiary education institutions: Workshop proceedings. Paris: Author.
 • OECD (2013). The State of Higher Education 2013. Retrieved from https://www.oecd.org/edu/imhe/thestateofhighereducation2013.htm
 • QS World University Rankings: Methodology. (2018). Retrieved from http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [Poland 2020. Development challenges]. (2011). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Retrieved from https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania%20aktywne%20starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf
 • Romanowska, M. (2014). Granice organizacji [Boundaries of organization]. In M. Romanowska & J. Cygler (Eds.). Granice zarządzania [Management boundaries] (pp. 89-90). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Rybkowski, R. (2009). Uczelnie wobec globalizacji [Higher educational institutions facing globalization]. In B. Krauz-Mozer & P. Borowiec (Eds.). Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji [Globalization – unbearable similarity? The world and the institutions in the process of standardization] (pp. 249-268). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rybkowski, R. (2011). Chciwość.edu. Chciwość, uniwersytety i polityka – amerykańskie uczelnie w Zatoce Perskiej [Greed.edu. Greed, universities and politics – American universities in the Gulf]. Horyzonty Polityki, 2(2), 225-226.
 • Rybkowski, R. (2016). Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania [Autonomy and accountability – challenges for Poland]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(45), 95-115.
 • Santiago, P., Tremblay, K., Basri, E. & Arnal E. (2008). Tertiary education for the knowledge society. Vol. 1. Special features: Governance, funding, quality. Paris: OECD.
 • Sivertsen, G. (2017). Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski [Financing based on publications – Model of Norway]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 47-59.
 • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area [SGQA]. (2015). Retrieved from https://www.eqar.eu/fileadmin/documents/e4/ESG_-_draft_endoresed_by_BFUG.pdf
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 [Strategy of Dolnośląskie Province’s Development 2020]. (2013). Retrieved from http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf
 • Sułkowski, Ł. (2011). Struktura teorii naukowej w zarządzaniu [Structure of scientific theory in management]. In W. Czakon (Ed.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu [Fundamentals of research methodology in management sciences] (pp. 169-175). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Szadkowski, K. (2017). Czym są i skąd się wzięły globalne rankingi uniwersytetów? [What are and where the global university rankings have come from?]. Niezbędnik Akademicki PWN, 1, 14-18.
 • The Times and Sunday Times University League Table. (n.d.). Retrieved from http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/times-university-guide-and-leaguetables/
 • Twardowski, K. (2011). O dostojeństwie Uniwersytetu [About the majesty of the University]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Vision and strategy. (n.d.). Reykjavík: The University of Iceland. Retrieved from http://english.hi.is/university/vision_and_strategy
 • Whittington, R. (1993). What is strategy – and does it matter? London: Routledge. World University Rankings 2016 methodology. (2016). Retrieved from https://www.timeshighereducation.com/news/ranking-methodology-2016
 • World University Rankings 2016-2017 methodology. (n.d.). Retrieved form https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-worlduniversity-rankings-2016-2017
 • Yusuf, S. (2007). University-industry links: policy dimensions. In S. Yusuf & K. Nabeshima (Eds.). How universities promote economic growth (pp. 1-25). Washington: The World Bank.
 • Znaniecki, F. (1997). Społeczna rola studenta uniwersytetu [The social role of the University student], Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Życzkowski, K. (2011). Ile waży jedno cytowanie? [How much a citation weights?]. Forum Akademickie, 10. Retrieved from http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf2/cytowanie11.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-1948

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cac8ba61-9d48-49b6-851a-c8dafa8361b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.