Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 330 | 184-193

Article title

Jak kupuje generacja Y?

Content

Title variants

EN
How the generation Y buys?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Generacja Y to grupa wewnętrznie bardzo zróżnicowana. Reprezentują oni inny status zawodowy (studenci, bezrobotni, pracujący), różne fazy rozwoju rodziny (coraz dłużej pozostając singlami czy w związkach nieformalnych), inne miejsca zamieszkania (coraz dłużej pozostając w domach rodzinnych, często też na utrzymaniu rodziców), a co za tym idzie, ich sytuacja finansowa jest też bardzo niejednorodna. W artykule szerzej omówiono wewnętrzne zróżnicowanie Millenialsów, a także na podstawie autorskich badań jakościowych (etnografia procesów zakupowych w 2016 r.) dokonano segmentacji tego pokolenia na pięć grup, ukazując różnice w sposobach podejmowania decyzji zakupowych na rynku spożywczym, a także czynniki, które mają dla nich istotne znaczenie w procesie zakupowym.
EN
Generation Y is the group of people which is internally diversified. Millenials represent differences in employment status (students, unemployed, economically active); phases of family development (they often remain longer as singles or in informal relationships); and places of residence (longer and longer staying in family homes, often being dependent on their parents). Consequently, their financial situation is also very heterogeneous. The article discusses in detail the internal differentiation of Millenials generation, revealed by own qualitative research (ethnography of purchasing processes, 2016). The author made the segmentation of this generation into five groups showing differences in the ways of the decision-making process in the food market, as well as the factors that are crucial for them regarding their perceived importance in the purchasing process.

Year

Volume

330

Pages

184-193

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Marketingu

References

  • van den Berch J., Behrer M. (2011), Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? Samo Sedno, Warszawa.
  • Gołąb-Andrzejczak E. (2014), Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie „pokolenia Millennium”, „Marketing i Rynek”, nr 11, s. 11-21.
  • GUS (2017), Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2016 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wgbael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2016-roku,4,22.html (dostęp: 7.02.2017).
  • Littman S. (2008), Welcome to the new Millennials, „Response Magazine”, Vol. 16, Iss. 8, s. 74-80.
  • One Research (2017), Shoppers’ Perspective 2017, http://openresearch.pl/shoppersperspective-raport/ (dostęp: 14.02.2017).
  • Radziukiewicz M. (2014), Zachowania i preferencje konsumentów produktów FairTrade, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(350), s. 215-228.
  • Ratajczyk M. (2016), Exploration of Consumer’s Buying Behaviour Connected with Avoiding Purchases, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-16-1/papers/ML16-063.pdf (dostęp: 14.02.2017).
  • Sprytne zakupy Polaków 2016 (2016), http://branden.biz/wp-content/uploads/2016/08/Refunder_Polacy-kupuj%C4%85-z-g%C5%82ow%C4%85-raport-badawczy_sierpie%C5%84-2016.pdf (dostęp: 3.02.2017).
  • [www 1] http://gdm.praca.gov.pl/o-programie/statystyki (dostęp: 11.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8311

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cadcd687-cd5b-4632-af1c-905e5e75f3e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.