Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 336 | 37-52

Article title

Wpływ rozwoju zjawiska ad-blockingu na współczesną rzeczywistość gospodarczą

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of ad-blocking phenomenon on contemporary economic (business) reality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest narastającemu od kilku lat w szybkim tempie zjawisku określanemu mianem ad-blockingu. Przeanalizowane zostały w nim przyczyny i skala tego zjawiska oraz jego skutki ekonomiczne. Poza analizą raportów i innych publikacji poświęconych zjawisku ad-blockingu istotnym źródłem informacji były badania własne przeprowadzone na celowo dobranej grupie indywidualnych użytkowników Internetu. Pozwoliły one poznać ich motywacje związane z wykorzystaniem rozwiązań typu ad-block, skalę ich użycia na różnych urządzeniach oraz warunki, w jakich gotowi byliby oni zrezygnować z ich stosowania. Na tej podstawie możliwe stało się sformułowanie pewnych wstępnych zaleceń dotyczących niezbędnych kierunków działań.
EN
This paper is focused on a phenomenon with significant economic effects known as ad-blocking that has been rapidly growing for several years. The paper analyzes the causes and the scale of this phenomenon and its economic effects. In addition to the analysis of reports and other publications on ad-blocking, the survey conducted on a targeted group of individual Internet users was an important part of this project. It enabled to discover their motivations for using ad-block type solutions, the scale of their use on various devices, and the conditions on which they would be willing to give up their use. This made it possible to formulate some preliminary recommendations on the necessary directions of action.

Year

Volume

336

Pages

37-52

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej

References

 • Cookson R. (2015), Publishers and Adblockers Are in a Battle for Online Advertising, https://www.ft.com/content/c84a647e-d3af-11e4-99bd-00144feab7de (dostęp: 29.03.2015).
 • eMarketer (2015), UK Publishers Feel Threatened by Ad Blocking, http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?R=1013091 (dostęp: 14.10.2015).
 • eMarketer (2016), In Poland, Ad Blocking Users Complain of Too Many Ads (dostęp: 16.09.2016).
 • eMarketer (2017), Education Key to Re-Engaging Ad Blockers in the UK, https:// www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?R=1015302 (dostęp: 24.02.2017).
 • eMarketer (2017a), US Adults Now Spend 12 Hours 7 Minutes a Day Consuming Media, https://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?R=1015775 (dostęp: 1.05.2015).
 • IAB (2016), IAB Internet Advertising Revenue Report 2016: First Six Months Results, http://www.iab.com/wpcontent/uploads/2016/04/IAB_Internet_Advertising_ Revenue_Report_HY_2016___.pdf (dostęp: 6.12.2016).
 • IAB (2016a), How LEAN Can You Get? A Scale and a Score Will Tell You, https://www.iab.com/ news/lean-principles-criteria-scoring/ (dostęp: 5.05.2016).
 • IAB UK (2017), Ad Blocking Levels Have Stabilized, https://iabuk.net/about/press/archive/ ad-blocking-levels-have-stabilised (dostęp: 23.02.2017).
 • Jupiter (2016), Digital Advertisers vs the Ad Blockers, https://www.juniperresearch.com/document-library/white-papers/digital-advertisers-vs-the-ad-blockers (dostęp: 31.05.2016).
 • Jupiter (2016a), Digital Advertising Revenues to Double by 2020, Rising to $285Bn, https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/ digital-advertising-revenuesto-double-by-2020 (dostęp: 20.06.2016).
 • MAiC (2012), Modele biznesowe w internecie. Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna, https://mc.gov.pl/files/wp-content/uploads/2012/07/modele-biznesowe.pdf (dostęp: 23.12.2012).
 • Manjoo F. (2015), Ad Blockers and the Nuisance at the Heart of the Modern Web, http://www.nytimes.com/2015/08/20/technology/personaltech/ad-blockers-and-thenuisance-at-the-heart-of-the-modern-web.html?_r=0 (dostęp: 19.08.2015).
 • PageFair and Adobe (2015), The Cost of Ad Blocking: PageFair and Adobe 2015 Ad Blocking Report, http://downloads.pagefair.com/reports/2015_report-the_cost_of_ad_blocking.pdf (dostęp: 16.10.2015).
 • PageFair (2016), Adblocking Goes Mobile: PageFair 2016 Mobile Adblocking Report, revised November 2016, https://pagefair.com/downloads/2016/05/Adblocking-Goes-Mobile.pdf (dostęp: 12.12.2016).
 • PageFair (2017), Facebook’s Q1 Earnings Again Show Winning Adblocking Strategy, https://pagefair.com/blog/2017/facebooks-q1-earnings-winning-adblock-strategy/ (dostęp: 9.05.2017).
 • PageFair (2017a), The Hidden Cost of Adblocking: Adblock’s Impact on Website Traffic, https://pagefair.com/downloads/2017/04/White-paper-on-the-hidden-cost-of-adblock.pdf (dostęp: 6.03.2017).
 • PageFair (2017b), The State of the Blocked Web: 2017 Global Adblock Report, https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf (dostęp: 9.02.2017).
 • Ryan J. i in. (2017), Will Ad Blocking Break the Internet? Working Paper 23058, http://www.nber.org/papers/w23058 (dostęp: 3.02.2017).
 • Searls D. (2015), The End of Internet Advertising as We’ve Known It, https://www.technologyreview.com/s/544371/the-end-of-internet-advertising-asweve-known-it/ (dostęp: 11.12.2015).
 • Wielki J. (2007), Marketing elektroniczny. [w:] C. Olszak, E. Ziemba (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cb3f4de6-f50e-4cd1-86eb-1ecd63b42276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.