Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 23 | 2 | 77-91

Article title

Przestrzeganie prawa - Na marginesie dekretu arcybiskupa metropolity łódzkiego w sprawie zezwoleń na binację i trynację oraz składanych stypendiów mszalnych

Content

Title variants

EN
Respecting the Law - On the Margin of the Decree of the Metropolitan Archbishop of Lodz with Reference to Permits for Bination, Trination and Mass Offerings

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The duty to respect the law results from its binding force, which is proven by the legal aspects, connected with the necessity to follow the legislative procedure, as well as the material ones which concern the reliability of normative resolutions. The analysed Decree concerning bination, trination and mass offerings raises doubts about the binding force of some normative solutions. The author of the study highlights these doubts and indicates the possibilities of removing them.

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

77-91

Physical description

Contributors

 • UKSW, Warszawa

References

 • Gromski W., Technika prawodawcza, w: A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka,
 • Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2010, 233–234.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2011.
 • Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2003.
 • Narecki Z., Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2001.
 • Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce: Wydawnictwo Jedność 1997.
 • Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego, t. 1: Teoria prawa kanonicznego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001.
 • Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego, t. 2: Teologia prawa kościelnego, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2001.
 • Sobór Laterański, Konstytucja O hucznych przyjęciach u wyższych duchownych oraz zaniedbywaniu przez nich służby Bożej, w: Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. II, red. A. Baron, H. Pietras, t. II, Kraków: WAM 2002, 255–257.
 • Sobór Trydencki, Dekrety o reformie, w: Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. IV, Kraków: WAM 2004, 687–713.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 1967, 487–517.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 1967, 105–170.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 1967, 40–70.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cb4fcd7c-c623-4180-829d-6420a6ee638e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.