Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 338 | 5-12

Article title

Specyfika przeprowadzania zmian w organizacjach oziębłych oraz organizacjach przychylnych

Authors

Content

Title variants

EN
The specificity of making changes in cold organizations and favorable organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wybrane problemy towarzyszące zarządzaniu zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań cech kultury organizacyjnej, determinujących tempo wdrażania zmian. Skoncentrowano się w nim na omówieniu wybranych różnic pomiędzy możliwościami implementowania zmian w organizacjach otwartych na zmiany oraz organizacjach konserwatywnych, nieotwartych na zewnątrz, opierających się innowacjom, agresywnych wobec zmian oraz wobec kierownictwa.
EN
The article presents selected problems in managing the changes with particular emphasis on the characteristics of organizational culture, determining the pace of implementation of changes. It focused on discussing the differences between the possibilities of implementing changes in open organizations and those, which are conservative, unopened outside, resist innovations, being aggressive towards changes and management.

Year

Volume

338

Pages

5-12

Physical description

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie. Instytut Politechniczny. Zakład Zarządzania
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

References

 • Armstrong M. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Beer M., Nohria N. (2000), Kombinacja twardej i łagodnej filozofii zmian, „Zarządzanie na Świecie”, nr 7, s. 11-17.
 • Błaszczyk W. (2010), Wrażliwość jako czynnik wpływu społecznego na zmiany w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 234, s. 93-100.
 • Brehm S.S., Brehm J. (1981), Psychological Reactance. A Theory of Freedom and Control, Academic Press, New York – London.
 • Drucker P. (2008), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Lenartowicz M. (2009), Opór przed zmianami w organizacjach: wyzwania dla konsultanta, „Know How”, nr 3, s. 25-31.
 • Lenik P. (2017), Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Penc J. (2011), Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sikorski C. (1999), Zachowania ludzi w organizacji. Społeczno-kulturowe skutki zachowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strelau J. (1985), Temperament, osobowość, działanie, PWE, Warszawa.
 • Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-cb5edea7-fd09-4a58-9d14-2aeb7890f027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.